Soppi - suomeksi oppimassa

Soppi - tervetuloa!

SOPPI-SIVUSTO LAKKAUTETAAN - TERVETULOA UUDELLE

MONIKIELISEN OPPIJAN MATKASSA -SIVUSTOLLEMME: https://monikielisenoppijanmatkassa.fi

Soppi tarjoaa näkökulmia siihen,

      • millaista on monikielisen oppilaan kouluarki,
      • millaista on oppia suomeksi, kun suomi ei ole oma äidinkieli ja
      • mitä tulisi ottaa huomioon opetettaessa suomen kielen taidoltaan heterogeenisia oppilasryhmiä

Soppiin on koottu videoklippejä monikielisten oppilaiden ohjaustilanteista. Näytteiden ja niihin liittyvien pohdintatehtävien avulla voit rakentaa omaa käsitystäsi siitä, millaisella suomen kielen taidolla oppilas voi joutua opiskelemaan. Toivon mukaan heräät myös huomaamaan, että oman sisältöoppiaineesi lisäksi olet oppilaalle aina myös suomen kielen opettaja. Se ei tarkoita, että sinun täytyisi kyetä selittämään kaikki suomen kielen kiemurat - tehtävänäsi on kuitenkin tukea ja ohjata oppilaan suomen kielen oppimista - sekä monikielisyyden kehittymistä - oman oppiaineesi alueella.

Muista kuitenkin, että Sopissa olevat tilanteet ja näytteet ovat vain esimerkkejä ja että monikieliset oppilaat ovat yksilöitä. Tullessaan luokkaasi he ovat voineet olla vaihtelevia aikoja Suomessa ja siksi heidän kielitaitonsakin voi vaihdella liki syntyperäisen taitotasosta varsin puutteelliseen taitoon, joka vaatii kielellisiä tukitoimia. Oppilailla on kaikkiaan hyvin erilaisia vahvuuksia ja kehittämistarpeita - ja opettajalta vaaditaan vaivannäköä oppiakseen tuntemaan näitä puolia oppilaistaan.

 

Esimerkkitehtäväpaketti: Teemana siirtolaisuus