Opettajien ääniä

Opettajien kokemuksia monikielisten oppijoiden opetuksesta ja tukemisesta.
Johdanto

Opettajien ääniä -osio koostuu Jyväskylän yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden laatimasta kokonaisuudesta, joka käsittää S2-oppilaiden kanssa toimivien opettajien haastatteluja kentältä.

Eriyttäminen ja arviointi

Kuinka arvioida oppilaan kouluvalmiutta?Miten arvioin S2-oppilasta?Miten eriytän opettamistani kun luokassani on S2-oppilaita?Miten tuen S2-oppilaan oppimista?

Kielenopetus ja kommunikaatio

Kuinka aloitat työskentelyn S2-oppilaan kanssa?Mitä on tärkeää huomioida S2-opetuksessa?Kuinka varmistaa S2-oppilaan ymmärryksen luokkatilanteessa?

Haasteet

Millaisia haasteita kohtaan S2-oppilaiden kanssa?

Sosiaaliset suhteet

Mitä voin tehdä helpottaakseni S2-oppilaan sopeutumista suomalaiseen ympäristöön?