Eriyttäminen ja arviointi

Kuinka arvioida oppilaan kouluvalmiutta?Miten arvioin S2-oppilasta?Miten eriytän opettamistani kun luokassani on S2-oppilaita?Miten tuen S2-oppilaan oppimista?

Tämä kansio on tyhjä.