S2-oppilaan kohtaaminen

Kuinka huomioin oppilaan kulttuurisen taustan ja uskonnon?