Ymmärtäminen


PUHEEN YMMÄRTÄMINEN

 

 • Puhu normaalia puhekieltä. Helpota puhettasi vasta jos oppija ei ymmärrä. Tarvittaessa voit vaihdella puheesi vaikeusastetta joustavasti. Jos esim. olet epävarma, mihin asti oppilaan ymmärtämisen taito riittää, voit tarkoituksella puhua välillä nopeammin ja epäselvemmin ja helpottaa sitten normaaliksi puheeksi, jos oppilas ei ymmärrä

 • Pyri tekemään havaintoja oppilaan ymmärtämisestä
   • tarkkailemalla hänen tekemiään lisäkysymyksiä ja nonverbaliikkaa
   • pyytämällä häntä kertomaan omin sanoin tärkeimmät asiat siitä, mitä olet edellä hänelle selittänyt
   • tutkimalla hänen tunnilla tekemiään muistiinpanoja
   • tarkkailemalla hänen toimintaansa ohjeiden antamisen jälkeen

 • Tee joskus pieniä puheen ymmärtämisen tehtäviä eri oppiaineiden aiheista: selitä jokin uusi asia (esim. 3–5 min) ja anna oppilaille pieniä ymmärtämistä kartoittavia kysymyksiä > jokainen vastaa yksilöllisesti > kerää tai kierrä katsomassa vastaukset > käykää oikeat vastaukset yhdessä läpi

 • Huomaa, että ymmärtämistä mittaavien tehtävien
   • täytyy perustua nimenomaan kuultuun – ne eivät saa olla maailmantiedon avulla pääteltävissä
   • täytyy olla kielellisesti helpompia kuin itse kuunneltava teksti > ymmärtämisen osoittaminen ei saa olla siitä kiinni, ymmärtääkö tehtäviä
   • tulisi olla sellaisia, että ymmärtämisen osoittaminen ei ole kirjoittamistaidosta kiinni: tehtävässä voidaan esim. piirtää tai vastaukset voi kirjoittaa omalla äidinkielellä

 

 

TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN

 

 • Tee joskus pieniä tekstin ymmärtämisen tehtäviä eri oppiaineiden aiheista: luetuta jokin oppikirjan tai muu teksti ja anna oppilaille pieniä ymmärtämistä kartoittavia kysymyksiä > jokainen vastaa yksilöllisesti > kerää tai kierrä katsomassa vastaukset > käykää oikeat vastaukset yhdessä läpi

 • Huomaa, että ymmärtämistä mittaavien tehtävien
   • täytyy perustua nimenomaan luettuun – ne eivät saa olla maailmantiedon avulla pääteltävissä
   • täytyy olla kielellisesti helpompia kuin itse luettava teksti > ymmärtämisen osoittaminen ei saa olla siitä kiinni, ymmärtääkö tehtäviä
   • tulisi olla sellaisia, että ymmärtämisen osoittaminen ei ole kirjoittamistaidosta kiinni: tehtävässä voidaan esim. piirtää tai vastaukset voi kirjoittaa omalla äidinkielellä