Miten kielitaito kehittyyMiten kielitaito kehittyy konkreettiselta tasolta abstraktille?kielitaitopallo_pieni.jpg

A-tasolla kielenoppija pystyy nimeämään ja kuvaamaan sujuvastikin itseensä ja omaan arkielämäänsä liittyviä asioita: kuka minä olen, missä asun, millainen perhe minulla on... Hän myös selviytyy arkielämän konkreettisissa rutiinitilanteissa (esim. yksinkertaisissa asiointitilanteissa).
 
B-tasolla omaa fyysistä ja toiveympäristöä osataan kuvailla jo tarkemmin ja omaehtoisemmin. Kielellä osataan jo arvioida ja perustella myös vähän muodollisemmissa tilanteissa: Asun lähiössä kerrostalossa, mutta haluaisin muuttaa omakotitaloon, koska...

C-tasolla kielenoppija pystyy puhumaan ilmiöistä jo
                                                                                 abstraktilla tasolla, vertaillen, analysoiden ja
                                                                                 argumentoiden: esim. oma näkemys Suomen
                                                                                 asuntopolitiikasta.

Aihepiirit, joista kielenoppija voi viestiä, muuttuvat siis konkreettisista abstrakteiksi. Kielenkäyttö yksinkertaisesta ja summittaisesta monimutkaisemmaksi ja yksityiskohtaisemmaksi.


koulu.gif

  • Miten välituntikeskustelut oppilaan harrastuksista ja arkielämästä kuvaavat hänen pärjäämistään koulun eri oppiaineissa? 
    •  Millaista kielitaidon tasoa eri oppiaineissa mielestäsi tarvitaan?


Kielitaito erilaisissa tilanteissa 


Eri tilanteet vaativat erilaista kielitaitoa. Tilanteen haasteellisuus riippuu siitä,

    • miten vaativa se on kognitiivisesti ja
    • saako siinä kontekstista apua


Cummins_kuva

(Cummins 1983)

koulu.gif

  • Mitä voit päätellä oppilaan kielitaidosta jutustelun perusteella (konteksti mukana auttamassa ja aiheet kognitiivisesti helppoja)?kirja.gif
Lue lisää

Kielitaidon kehittymistä kuvaava asteikko (Opetushallitus): http://edu.fi/download/171565_S2_Tasokuvaus_liite_tukimateriaaliin_1.10.2015_final.pdf