Maahanmuuttajaoppilas alakoulussaMaahanmuuttajaoppilas voi tulla Suomeen ja siten kouluun hyvin eri-ikäisenä. Myös hänen taustansa voi vaihdella: hän on voinut käydä jo useita vuosia koulua jossakin muussa maassa tai toisessa ääripäässä koulukokemusta ei ole lainkaan eikä välttämättä luku- ja kirjoitustaitoa omalla äidinkielelläkään. Ensimmäinen kouluvuosi kuluu usein valmistavassa opetuksessa, josta siirrytään joustavasti yleisopetukseen sitä mukaa kun oppilas on siihen eri oppiaineissa valmis.

Alakouluikäisiä seuratessa tulee helposti sellainen vaikutelma, että he oppivat suomen kielen "itsestään", tarvitsematta tukea tai suoranaista opetusta. Joskus oppivatkin, mutta silti on hyvä muistaa, että sujuva arkipuhe ei kerro vielä mitään esimerkiksi tekstinymmärtämisen taidosta. Opiskelussa tarvittavan suomen kielen taidon hankkiminen on joka tapauksessa monivuotinen prosessi, vaikka arkitilanteisiin ja omiin välittömiin tarpeisiin liittyvä viestintä sujuisikin ongelmitta.

Täällä pääset luomaan mielikuvaa siitä,

      • millainen alakoululaisen maahanmuuttajaoppilaan suomen kielen taito voi olla
      • miten kielitaitoa tulisi opetustilanteissa ottaa huomioon ja kehittää
      • miten ohjata oppilaan opiskelutaitoja.