Tapaus 4


Muslimitytön vanhemmat pitävät hyvin tiukkaa kuria lapselleen. Oppilas ei saa osallistua koulun uskonnollissävytteisiin juhliin, ja hänelle toivotaan vapautusta liikuntatunneilta. Oppilas osallistuu perheen tunnustuksen mukaiseen uskonnonopetukseen, jota järjestetään iltaisin. Oppilas itse haluaisi osallistua kaikkiin koulun juhla- ja muihin tilaisuuksiin suomalaisten luokkatoveriensa mukana. Hänellä on monia hyviä kavereita sekä suomalaisten että maahanmuuttajaoppilaiden joukossa.

 

Pohdi jokin yhteinen ratkaisu/käytänne sille, miten rakennat yhteisymmärrystä perheen kanssa:

koulu.gifMiten pyrit saamaan ongelmaan pysyvän ratkaisun? 
Mitä ja miten viestit vanhempien kanssa? 
Millaisia kompromisseja koulu voi tehdä ja/tai koulun on järkevää tehdä?

 

Taustatietoja kulttuureista voit käydä tutkimassa osoitteessa: http://www.jyu.fi/mclinic/mover/

Tee tarvittaessa myös muuta tiedonhakua selvittääksesi tapauksen ratkaisemiseen mahdollisesti liittyviä reunaehtoja!