Tapaus 6

 

Eräällä oppilaalla on tiukka kuri kotona eikä oppilas saa osallistua diskoihin ja muihin koulun vapaa-ajan tapahtumiin. Olette havainneet, että oppilas käyttää hyväkseen sitä, että vanhemmat eivät osaa hyvin suomea eivätkä tunne suomalaisia käytänteitä. Hän valehtelee vanhemmilleen päästäkseen muiden mukana osallistumaan koulun toimintaan. Huomaatte, että hän tekee muitakin asioita vanhemmiltaan salaa: meikkaa, pukeutuu muotivaatteisiin (mutta vaihtaa vaatteet ennen kotiin menoa), kuuntelee länsimaista musiikkia jne. Opettajina koette, että olette joutuneet oppilaan ja vanhempien väliin ja ymmärrätte tavallaan kumpaakin osapuolta.

 

Pohdi jokin yhteinen linja sille, millainen rooli opettajalla voi olla nuoren ja vanhempien
välisissä ristiriitatilanteissa.

koulu.gifMiten toimitte oppilaan kanssa? 
Miten otatte kantaa tilanteissa, joissa vanhempien huijaaminen tulee ilmi? 
Otatteko asiaa esiin vanhempien kanssa? Jos otatte, miten?
Taustatietoja kulttuureista voitte käydä tutkimassa osoitteessa: http://www.jyu.fi/mclinic/mover/

Tee tarvittaessa myös muuta tiedonhakua selvittääksesi tapauksen ratkaisemiseen mahdollisesti liittyviä reunaehtoja!