Tapaus 7

Koulussasi noin 20 % oppilaista on maahanmuuttajataustaisia. Olet pannut merkille, että opettajakunnan asenteet maahanmuuuttajataustaisia oppilaita kohtaan ovat hyvin negatiivisia. Yleinen asenne koulussa on, että he saavat käydä koulua mutta he eivät kuitenkaan ole tasavertainen osa kouluyhteisöä. Rehtori asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on pohtia keinoja, miten monikulttuurisuus ja -kielisyys saataisiin aidosti koulun kulttuuriksi ja opetuksen resurssiksi. Sinut on pyydetty mukaan tähän ryhmään.

koulu.gifSuunnittele konkreettinen toimenpideohjelma, miten koulusi kulttuuria ja ilmapiiriä lähdetään
kehittämään.

 

Taustatietoja kulttuureista voitte käydä tutkimassa osoitteessa: http://www.jyu.fi/mclinic/mover/

Tee tarvittaessa myös muuta tiedonhakua selvittääksesi tapauksen ratkaisemiseen mahdollisesti liittyviä reunaehtoja!