Tapaus 8

 

Koulunne oman äidinkielen opettaja on todella motivoitunut työhönsä ja ystävällinen kollegoitaan kohtaan. Hän olisi halukas tekemään yhteistyötä myös muiden aineiden opettajien kanssa ja integroimaan eri aineiden opetusta. Olette kuitenkin huomanneet, että hän ei pääse mukaan kouluyhteisöön, koska hän kiertää monella koululla ja hänen tuntinsa ovat aina myöhään iltapäivällä. Näin hän ei kunnolla tutustu muihin opettajiin. Häntä kohtaan tunnetaan myös epäluuloa, koska monet eivät ole tottuneet hänen suomen kielen aksenttiinsa ja koska monet opettajat eivät pidä oman äidinkielen opetusta tärkeänä. Oppilaille oman äidinkielen tunnit ovat vapaaehtoisia ja siksi oppilaat helposti laistavat tunneilta. Opettaja kaipaisi kollegojen tukea oman äidinkielen arvostuksen kohottamiseksi.

 

koulu.gifMiten nostatte eri äidinkielten arvostusta koulussanne?
Miten motivoitte oppilaita opiskelemaan omaa äidinkieltään?

Tee konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. 
Mieti myös, miten eri osapuolet sitoutetaan toimintaan.

 

Taustatietoja kulttuureista voitte käydä tutkimassa osoitteessa: http://www.jyu.fi/mclinic/mover/

 

Tee tarvittaessa myös muuta tiedonhakua selvittääksesi tapauksen ratkaisemiseen mahdollisesti liittyviä reunaehtoja!