Tervetuloa SOPPI-sivustolle!

soppietusivu.png

 

Soppi tarjoaa näkökulmia siihen,

      • millaista on maahanmuuttajaoppilaan kouluarki,
      • millaista on oppia suomeksi, kun suomi ei ole oma äidinkieli ja
      • mitä tulisi ottaa huomioon opetettaessa suomen kielen taidoltaan heterogeenisia oppilasryhmiä

 

Soppiin on koottu videoklippejä maahanmuuttajaoppilaiden ohjaustilanteista. Näytteiden ja niihin liittyvien pohdintatehtävien avulla voit rakentaa omaa käsitystäsi siitä, millaisella suomen kielen taidolla maahanmuuttajaoppilas voi joutua opiskelemaan. Toivon mukaan heräät myös huomaamaan, että oman sisältöoppiaineesi lisäksi olet oppilaalle aina myös suomen kielen opettaja. Se ei tarkoita, että sinun täytyisi kyetä selittämään kaikki suomen kielen kiemurat - tehtävänäsi on kuitenkin tukea ja ohjata oppilaan suomen kielen oppimista oman oppiaineesi alueella.

Muista kuitenkin, että Sopissa olevat tilanteet ja näytteet ovat vain esimerkkejä ja että maahanmuuttaoppilaatkin ovat yksilöitä. Tullessaan luokkaasi he ovat voineet olla vaihtelevia aikoja Suomessa ja siksi heidän kielitaitonsakin voi vaihdella liki syntyperäisen taitotasosta varsin puutteelliseen taitoon, joka vaatii kielellisiä tukitoimia. Oppilailla on kaikkiaan hyvin erilaisia vahvuuksia ja kehittämistarpeita - ja opettajalta vaaditaan vaivannäköä oppiakseen tuntemaan näitä puolia oppilaistaan.jy-logo.png

Uutta Sopissa!

Opiskelijoiden opetuskokeiluja ja
Opettajien ääniä -sivut nyt avattu!