Kohtaamisia ja konflikteja

 

Julkaisuja ja nettisivuja kulttuureihin liittyvistä asioista ja koulun käytänteistä

 

Kiistanalaisia aiheita opettamassa. Opettajan koulutuspaketti

https://www.oph.fi/download/187091_Kiistanalaisia_aiheita_opettamassa.pdf

African Care ry.: Kulttuureista ja konflikteista - Taustatietoa ja työkaluja koulujen arkeen

http://www.africancare.fi/fi/images/ajankohtaiset/Kulttuureista_ja_konflikteista_Taustatietoa_ja_tykaluja_koulujen_arkeen.pdf
 

Elina Ekholm & Mai Salmenkangas: Puhumalla paras. Ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin. Sisäministeriö 2008.

http://www.supo.fi/intermin/biblio.nsf/7B320EC58B779A73C225742F003F85CD/$file/012008.pdf.pdf

 

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja: 

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/nuoret-vastaanottokeskuksissa-kirjoitussarja#nakokulmat

 

Monikulttuurinen ohjausverkko: http://www.jyu.fi/mclinic/mover/


Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi:

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/ajankohtaista/osallisenasuomessa/osallisenasuomessa.pdf


Talib, M-T. 2005. Eksotiikkaa vai ihmisarvoa – opettajan monikulttuurisesta kompetenssista. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Talib, M-T., Löfström, J. & Meri, M. 2004. Kulttuurit ja koulu: avaimia opettajalle. WSOY.

Talib, M-T. 2002. Monikulttuurinen koulu : haaste ja mahdollisuus. Kirjapaja.

Talib, M-T. 1999. Toiseuden kohtaaminen koulussa: opettajien uskomuksia maahanmuuttajaoppilaista. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Lisää kirjallisuusviitteitä ks. esim. Mover-sivustolta