Opettajien ääniä

Opettajien ääniä -osio koostuu Jyväskylän yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden laatimasta kokonaisuudesta, joka käsittää S2-oppilaiden kanssa toimivien opettajien haastatteluja kentältä.

 

Haastattelut on toteuttu kevätlukukaudella 2012 Jyväskylässä viiden luokanopettajaopiskelijan toimesta. Haastattelut liittyvät Jyväskylän yliopiston luokanopettajille tarjolla olevaan syventävään kurssiin "Tutkimusmatkoja monikieliseen ja -kulttuuriseen oppilaaseen luokassa", jota vetää lehtori Eija Aalto.

Idea videohaastatteluihin syntyi tarpeesta kumota myytti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamisen vaikeudesta. Maahanmuuttajataustaisten opettajien ääntä ei toistaiseksi ole ollut kovinkaan paljon kuuluvilla. Ennakkoluulot, kielimuuri ja kulttuuristen käsitysten erot ovat omalta osaltaan olleet rakentamassa epävarmuutta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohtaamiseen. Tavoitteena on tuoda esille opettajien kokemuksia kentältä. Vaikka haasteita - kuten opetus- ja kasvatustyössä yleensäkin - löytyy monelta saralta, haastatteluissa tulee esille myös se, kuinka palkitsevaa ja antoisaa työ maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa on.

Pääsimme haastattelemaan opettajia aina esi- ja alkuopetuksesta yläkoulun S2-opettajaan. Haastattelut toteutettiin maalis-huhtikuussa 2012. Haastattelut on teemoitettu viiteen eri teemaan: S2-oppilaan kohtaaminen, kielenopetus ja kommunikaatio, eriyttäminen ja arviointi, haasteet sekä sosiaaliset suhteet. Jokaiseen teemaan on omat linkit, joista pääset katsomaan aiheeseen liittyvän videopätkän.

Kysymykset haastatteluihin heräsivät toimiessamme maahanmuutajataustaisten oppilaiden opettajina tukitunneilla Jyväskylän yläkouluilla kevätlukukaudella 2012. Opiskelijoiden kokemuksia tästä voit lukea samaa nimeä kantavan linkin alta.