Monikielinen oppilas alakoulussa

Karttuuko kielitaito itsestään?

Alakouluikäisiä seuratessa tulee helposti sellainen vaikutelma, että he oppivat suomen kielen "itsestään", tarvitsematta tukea tai suoranaista opetusta. Joskus oppivatkin, mutta silti on hyvä muistaa, että sujuva arkipuhe ei kerro vielä mitään esimerkiksi tekstinymmärtämisen tai kirjoittamisen taidosta. Opiskelussa tarvittavan suomen kielen taidon hankkiminen on joka tapauksessa monivuotinen prosessi, vaikka arkitilanteisiin ja omiin välittömiin tarpeisiin liittyvä viestintä sujuisikin ongelmitta.

Monikielinen oppilas on voinut tulla Suomeen ja siten kouluun hyvin eri-ikäisenä. Myös hänen taustansa voi vaihdella: hän on voinut käydä jo useita vuosia koulua jossakin muussa maassa tai sitten koulukokemusta ei ole lainkaan. Esimerkiksi luku- ja kirjoitustaitoa ei välttämättä ole omalla äidinkielelläkään - tai sitten se sujuu jo useilla kielillä. Myös koulukulttuuri ja opiskelutavat voivat olla uusia. Oppimiseen vaikuttavat ja kietoutuvat myös monet muut tekijät: maahanmuuttosyy (ovatko vanhemmat muuttaneet työn perässä, pakolaisina jne.); monikielinen tausta (millaisia kielellisiä ja kulttuurisia resursseja oppilaalla onkaan jo hallussaan); kulttuurinen sekä etninen tausta (joka kietoutuu esimerkiksi vastaanottavan yhteisön asenteisiin); identifioituminen erilaisiin ryhmiin, sosiaaliset suhteet; sukupuoli; fyysinen, psyykkinen hyvinvointi, perheen sosioekonominen tausta - koko elämäntilanne.

Ensimmäinen kouluvuosi kuluu usein valmistavassa opetuksessa, josta siirrytään joustavasti yleisopetukseen sitä mukaa kun oppilaalla on siihen eri oppiaineissa valmiuksia.

Täällä pääset luomaan mielikuvaa siitä,

      • millainen alakoululaisen maahanmuuttajataustaisen oppilaan suomen kielen taito voi olla
      • miten kielitaitoa tulisi opetustilanteissa ottaa huomioon ja kehittää
      • miten ohjata oppilaan opiskelutaitoja.