Kielitaitoprofiili

Mitä tarkoitetaan kielitaitoprofiililla?