Oppimaan ohjaaminen

 

Oppikirjat-kuvituskuva

Tässä osiossa on videoklippejä ohjaustilanteista ja niihin liittyviä pohdintatehtäviä. Ohjaustilanteita on kahdenlaisia:

  1. oppikirjatekstejä käsittelevät tilanteet
  2. eri oppiaineiden käsitteiden määrittelyt

Videoihin liitetyt tehtävät ohjaavat havainnoimaan

  • oppilaan taitoa tai 
  • ohjaajan toimintaa

tai  pohtimaan, mitä tilanteesta voi oppia omaa opetusta ajatellen.

Pohdi kysymyksiä ja kirjoita muistiinpanoja. Toimi vastausten raportoimisessa kurssilla saamiesi ohjeiden mukaan.