Oppimaan ohjaaminen


Tässä osiossa on videoklippejä ohjaustilanteista ja niihin liittyviä pohdintatehtäviä. Ohjaustilanteita on kahdenlaisia:

  1. oppikirjatekstejä käsittelevät tilanteet
  2. eri oppiaineiden käsitteiden määrittelyt


Tehtävät on ryhmitelty sen mukaan, keskitytäänkö niissä havainnoimaan


oppilas.gif
oppilaan taitoa vai

ope.gif


ohjaajan toimintaa


vai pyydetäänkö niissä pohtimaan,

koulu.gif


mitä tilanteesta voi oppia omaa opetustasi ajatellen?

kirja.gif
Työkaluja ohjaukseen
-osiosta voit  lukea lisää eri aiheista.Pohdi kysymyksiä ja kirjoita muistiinpanoja. Toimi vastausten raportoimisessa kurssilla saamiesi ohjeiden mukaan.