2) Käsitteet

Miten oppilasta ohjataan päättelemään eri oppiaineiden käsitteiden merkityksiä? 


TILANNE 1 -biologia

Katso video ja pohdi

 • Miten ohjaaja taustoittaa sanan uhanalainen?
 • Miten oppilaan voisi johdatella päättelemään sanan merkityksen itse?
 • Miten sanaa voisi vielä tarkastella, jotta se jäisi paremmin mieleen ja tulisi varmasti ymmärrettyä?


TILANNE 2 - historia

 Katso video ja pohdi

 • Mitä tuttua sanassa verottaa on oppilaalle?
 • Millaisin esimerkein ohjaaja tarkentaa sanan merkitystä?

 

 


TILANNE 3 - historia

Katso video ja pohdi

 • Millaisin tavoin oppilasta ohjataan päättelemään sanan linnoitus merkitystä?

 

 


koulu.gif
   • Miten hyödyntää oppilaalla jo olevaa tietoa uusia sanoja opetellessa?
   • Millaiset sanat ovat oppilaalle oikeasti tarpeellisia - miten valikoida oppitunneilla se, mihin laittaa energiaa?
   • Minkälaisia sanoja oppilaan tarvitsee osata itse käyttää, minkälaisia vain tunnistaa ja ymmärtää kontekstissa?