2) Käsitteet

 

Miten oppilasta ohjataan päättelemään eri oppiaineiden käsitteiden merkityksiä?

 

 

TILANNE 1 -biologia

 

Katso video ja pohdi

ope.gif

   • Miten ohjaaja taustoittaa sanan uhanalainen?
   • Miten oppilaan voisi johdatella päättelemään sanan merkityksen itse?
   • Miten sanaa voisi vielä tarkastella, jotta se jäisi paremmin mieleen ja tulisi varmasti ymmärrettyä?

 

 

 

TILANNE 2 - historia

 

Katso video ja pohdi

 

oppilas.gif

 Mitä tuttua sanassa verottaa on oppilaalle?

 ope.gif

Millaisin esimerkein ohjaaja tarkentaa sanan merkitystä?

 

 

TILANNE 3 - historia

 

Katso video ja pohdi

ope.gif

  Millaisin tavoin oppilasta ohjataan päättelemään sanan linnoitus merkitystä?

 

 


koulu.gif
   • Miten hyödyntää oppilaalla jo olevaa tietoa uusia sanoja opetellessa?
   • Millaiset sanat ovat oppilaalle oikeasti tarpeellisia - miten valikoida oppitunneilla se, mihin laittaa energiaa?
   • Minkälaisia sanoja oppilaan tarvitsee osata itse käyttää, minkälaisia vain tunnistaa ja ymmärtää kontekstissa?