Oppimateriaalit

Oppikirjojen otsikot on usein pyritty tekemään värikkäiksi, hauskoiksi ja houkutteleviksi esimerkiksi alkusoinnullisin sanoin. Niiden ymmärtäminen saattaa kuitenkin vaatia esimerkiksi suomalaisen kulttuurin ja elämäntavan tuntemusta. Myös tehtävänannoissa voi olla vaikeita ilmauksia - tai tehtävän ideaa ei ole riittävästi avattu, jotta oppilas todella ymmärtäisi, mihin tehtävässä tähdätään. 

Luonnontieto - oppikirjan otsikoita

 
 • Millä tavoin seuraavat oppikirjan otsikot voivat olla haastavia?
 • Millainen sanasto tai ilmaukset voivat olla vaikeita?
 • Miten selkokielistäisit otsikoita?
 • Luonnontieteiden kehityksen solmukohtia
 • Apostolinkyydistä avaruusmatkailuun
 • Maan monet kasvot
 • Aasia - väkirikas jättimanner
 • Kiina - nouseva talousmahti
 • Australia - rutikuivilta aavikoilta kimalteleville
  lumikentille
 • Koralliriutat - kalojen lastenkamarit
 • Ahtautta ylängöllä
 • Vaurauden varjossa
 • Eläinmaailman erakkoja
 • Luonnonvaraisesta luonnosta ihmisten
  pariin
 • Miten kukinta rytmittyy kasvukauden
  aikana?  
 • Luonnontieteen kehityksen sysäyksiä
 • Luonnontieteet uuden ajan murroksessa      
 • Purjelaivoista peräporttialuksiin
 • Maaginen magnetismi
 • Elollisen luonnon antimet
 • Sadetta satunnaisesti

Lähde: Aho ym. 1996. Verne 6, tekstikirja ja tutkimusvihko. WSOY.

Luonnontieto - tehtävänantoja

 • Millaiset seikat tekevät seuraavista tehtävänannoista vaikeita?
 • Miten selkokielistäisit niitä?
 • Miten porrastaisit, tarkentaisit tai jäsentäisit tehtävää niin, että oppilas tietää, mitä häneltä odotetaan?
 • Laadi kuvaan selostus
 • Mikä tekijä laukaisee ilveksen saalistuskäyttäytymisen?
 • Miten aukean paikan yläpuolella saalista vaaniva haukka käyttää hyväkseen ilmavirtauksia?
 • Miksi hapen määrä vähenee talvella jään peittäessä järven?
 • Miksi järven ja meren kasvi- ja eläinlajisto poikkeavat toisistaan?
 • Mitä aina tarvitaan esineen liikuttamiselle välttämättömän voiman aikaansaamiseen?

 • Mikä on mahdollistanut eläinten selviytymisen uudessa ympäristössä?
 • Miten selität sen, että voit suistua tieltä, jos et hiljennä vauhtia tullessasi pyörällä liian kovaa vauhtia jyrkkään mutkaan?
 • Pohtikaa televisioiden merkitystä tiedon-
  välityksen kannalta erityisesti maissa, missä lukutaitoisten määrä on vähäinen.
 • Millaiseksi maaksi näiden lukujen perusteella määrittelisit Meksikon verrattuna aiemmin
  tutkimiisi maihin?
 

Lähde: Aho ym. 1996. Verne 6, tekstikirja ja tutkimusvihko. WSOY.


kirja.gif

Oppikirjakielelle tyypillistä