Toisen asteen maahanmuuttajaopiskelijan taidot ja ohjaus

 

Toisella asteella - lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa - maahanmuuttajaopiskelijalla on erilaiset haasteet kuin peruskoulussa. Häneltä odotetaan entistä suurempaa itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta. Opiskeltavat asiat ovat hyvin käsitteellisiä ja vaativat hyvää kielitaitoa, ja selviytyminen kursseista monesti valtavia voimainponnistuksia. 


Tukiopetusta ei ole välttämättä tarjolla. Opettajan toiminnalla luokassa on iso merkitys:

   • Miten huolehtia siitä, että myös maahanmuuttajaoppilaalla on mahdollisuus näyttää sisältö-osaamisensa kielen puutteista huolimatta?
   • Miten eriyttää tehtävänantoja ja tekstejä järkevästi?
   • Miten motivoida vaikeiden hetkien tullen?  

 

Täällä pääset luomaan mielikuvaa siitä,
   • millainen toisen asteen maahanmuuttajaopiskelijan suomen kielen taito voi olla
   • miten kielitaitoa tulisi opetustilanteissa ottaa huomioon ja kehittää
   • miten ohjata oppilaan opiskelutaitoja
   • miltä oppimateriaalien kieli näyttää maahanmuuttajaopiskelijan näkökulmasta.