Arvioi näytteitä: Millainen kielitaitoprofiili oppilaalla on?

 


Eri oppilailla voi olla varsin erilainen kielitaitoprofiili. Kielitaitoprofiili kuvaa sitä, millä kielitaidon osa-alueilla oppilas on vahva, millä taas hänellä on enemmän kehittämisen tarvetta. Kielitaidon osa-alueita ovat puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen. Oppilaan taidot voivat vaihdella isostikin eri taitoalueilla, mistä opettajan olisi syytä olla tietoinen, jotta opetus tavoittaisi myös mamuoppilaat.

Esimerkkioppilaamme on 18-vuotias Afganistanissa syntynyt poika. Hän on asunut Suomessa pian viisi vuotta ja opiskelee nyt lukion ensimmäisellä luokalla.

Huom! Näytteet ovat lyhyitä ja niiden perusteella ei voi tehdä kunnollista kielitaidon arviointia! Niiden on tarkoitus toimia pieninä kurkistusluukkuina oppilaan taitoprofiiliin.

 

1. Arvioi puhumisen taitoa

2. Arvioi kirjoittamisen taitoa

3. Arvioi ymmärtämisen taitoa


koulu.gif

   • Millainen kielitaitoprofiili oppilaalla mielestäsi on?
     • Mitkä kielitaidon osa-alueet vaikuttavat vahvimmilta?
     • Mitkä heikoimmilta?
   • Millä tavalla opettajan olisi syytä ottaa oppilas opetuksessa huomioon?
   • Millaista tukea arvelet hänen tarvitsevan
     • oppitunneilla?
     • läksyjen teossa?
     • kokeisiin valmistautumisessa?

 Oliko suomen kielen taidon arvioiminen ja mahdollisten ongelmien ennustaminen vaikeaa? Hyvä, jos oli, sillä lyhyestä puhenäytteestä ei todellisuudessa ole mahdollista tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä. Lue lisää kielitaidosta ja siitä, miten päästä käsiksi oppilaan taitoon.


kirja.gifKäsiksi kielitaitoon

Miten kielitaito kehittyy

         Miten auttaa ymmärtämään suomea?