1) Arvioi puhumisen taitoa

 

Kuuntele puhenäyte ja mieti, millaiseksi arvioisit oppilaan puhumisen taidon

oppilas.gif

    • yleensä koulun puhetilanteita ajatellen?
    • oman oppiaineesi näkökulmasta? Vastaa 4-portaisella asteikolla ja perustele vastauksesi mahdollisimman monipuolisesti.
    • Mistä muista aiheista luulet oppilaan kykenevän puhumaan suomeksi?
    • Millaiset tilanteet tai aihepiirit arvelet hänelle vaikeiksi?
    • Miten hyvin arvelet oppilaan kirjoittavan ja ymmärtävän suomea?


Arvioi oppilaan puhumisen taitoa asteikolla:

1. Selviytyy koulunkäynnistä suomenkielisen oppilaan tavoin
2. Kaipaa hieman kielellistä tukea
3. Kaipaa paljon kielellistä tukea
4. Isoja kielellisiä ongelmia koulunkäynnissä

 

 

 

 

 

 

Katso video


Katso halutessasi koko haastattelu.

 


   • Millaista opettajien elämä oli Afganistanissa?
   • Miten poika suhtautuu suomalaisiin kavereihinsa?