Käsitteet

Miten oppilasta ohjataan päättelemään eri oppiaineiden käsitteiden merkityksiä?

  

TILANNE 1 - biologia

 

Katso video ja pohdi

oppilas.gif

   • Oppilaan käsitys levinneisyys-sanasta on epätarkka. Mihin hän turvautuu tulkinnassaan?

 

ope.gif

 

   • Mikä ohjaajan toiminnassa auttaa oppilasta ymmärtämään sanan merkitystä?
   • Miten ohjaaja voisi paremmin hyödyntää oppilaan konkreettista sanavarastoa ja auttaa rakentamaan siihen vivahteita ja nostamaan abstraktiotasoa? (esim. sanaperheiden hyödyntäminen: leveä, leveys, levittää, levinneisyys)

 

 
  

TILANNE 2 - biologiaKatso video ja pohdi

oppilas.gif


Miten oppilas ymmärtää vaihtelu-sanan?

ope.gif
Miten ohjaaja voisi varmistaa, että sanojen ero (vaihtaa - vaihtelu) on selvä?

 

 


 

TILANNE 3 - biologiaKatso video ja pohdi

oppilas.gif

   • Mitä positiivista siinä on, että oppilas sekoittaa kanta-sanan verbiin kantaa?
   • Miten hyvin arvelet oppilaan ymmärtäneen sanan neuvottelun jälkeen? Mistä niin päättelet?

ope.gif

 

   • Miten ohjaaja yksinkertaistaa käsitettä ja omaa puhetapaansa?
   • Oppilaan on vaikea ymmärtää ohjaajaa - entä miten vaikea ohjaajan on ymmärtää oppilasta?
TILANNE 4 - biologiaKatso video ja pohdi

ope.gif

Miten ohjaaja helpottaa kieltään selittäessään sanaa tasapainottava valinta?

 

koulu.gif
   • Millaisen sanaston opetteluun kannattaa mielestäsi laittaa energiaa, jos kielitaito on kovin heikko?
   • Miten tasapainoilla oppiaineen sisällön opettelun ja kielen opettelun välillä? Myös suomalainen oppii käsitteiden merkityksiä sisältöjen kautta, mutta maahanmuuttaja joutuu lähtemään jokaisella oppitunnilla liikkeelle paljon heikommalta pohjalta (hän ei välttämättä tunne sanoja tasapaino ja valinta).

 


TILANNE 5 - historiaKatso video ja pohdi

oppilas.gif

 Miksi sanat verrata, tuhma ja hyljätä osoittautuvat oppilaalle vaikeiksi?

 

ope.gif

   • Mitä eri keinoja ohjaaja käyttää sanojen selittämisessä?
   • Millä tavoilla hän varmistaa ymmärtämisen?
   • Keksitkö lisää keinoja, miten ymmärtämistä voisi varmistaa?

TILANNE 6.a - historiaKatso video ja pohdi

oppilas.gif

   • Mitä tuttua ainesta sanassa rakennemuutos on oppilaalle, mitä uutta?
   • Millaisia vahvuuksia oppilaalla on?

 

ope.gif

 

 Millaista reittiä pitkin rakennemuutos-käsitettä avataan keskustelussa? 

 

TILANNE 6.b - historiaKatso video ja pohdi

ope.gif

 

   • Miten ohjaaja selventää tekstiä?
   • Miten hän ohjaa oppilasta päättelemään itse?
koulu.gif
   • Miten konkretisoida ja liittää oppilaan kokemuksiin esimerkiksi laajat yhteiskunnalliset ilmiöt?
   • Miten hyödyntää oppilaalla jo olevaa sanavarastoa?