3) Suomen kielen muodot

Sanamuoto hukassa? - Miksi? Mikä malliksi?

 

Suomen kieli on siitä haastavaa, että sanoja taivutetaan ja niissä tapahtuu paljon muutoksia, kun niihin lisätään päätteitä (suomalainen : suomalaisella; kysymys : kysymyksiä). Monesti taivutusmuodosta on vaikea päätellä sanan perusmuotoa - niin vähän niissä vaikuttaa olevan yhteistä ainesta (vesi : vettä; yö : öisin). Jos oppilaalta on oikea sanamuoto hukassa, häntä voi auttaa tutun mallisanan avulla. Taivutus on myös helppo muistaa analogian avulla ("sana on samanlainen kuin jänis : jäniksiä"). Mallifraasin avulla taas voi löytää muodon, jota lauseyhteys vaatii (Luen kirjan. - Syön omenan.). Äidinkielinen korva riittää tällaiseen ohjaamiseen – ei tarvitse olla kielitieteilijä eikä tuntea sääntösysteemiä.

TILANNE 1

Katso video ja pohdi

  • Millaisia oppilaan virheelliset muodot ovat?
  • Miten ohjaaja auttaa oppilasta löytämään oikeat muodot?

 TILANNE 2

 Katso video ja pohdi

  • Miten ohjaaja auttaa löytämään oikean muodon?TILANNE 3

 Katso video ja pohdi

  •  Miten ohjaaja auttaa löytämään oikean muodon?

 

 

 

TILANNE 4

Katso video ja pohdi 

  • Miten oppilasta ohjataan löytämään oikea muoto sanoista kallis, huone ja pulpetti?

 

koulu.gif
Mitkä ovat päättelyn hyödyt verrattuna valmiin vastauksen antamiseen?