4) Vieraat kielet

Miten tukea vieraiden kielten oppimista?

 

Vieraiden kielten opiskelu suomen kielen rinnalla - ja suomea apukielenä käyttäen! - on usein todella haasteellista maahanmuuttajaoppilaalle. Kokeilepa itse englannin opiskelua ruotsin- tai saksankielisen oppimateriaalin ja luokkaopetuksen avulla! 


TILANNE 1

 Katso video ja pohdi

   • Miten motivoisit oppilaan opiskelemaan, jos hänellä on tällainen asenne ja käsitys taidoistaan?
   • Oppilas suorittaa lukion englannin 2. kurssia. Miten järkevältä se mielestäsi vaikuttaa hänen tilanteessaan?
TILANNE 2

Katso video ja pohdi

   • Millä tavalla ohjaaja opastaa oppilasta lähestymään tekstiä?

   • Millaiseksi arvoit oppilaan englannin kielen sanavaraston? Millaisiin teksteihin se riittää?
   • Miksi oppilas vertaa englannin opiskelua historian opiskeluun?

 

 

TILANNE 3

Katso video ja pohdi 

 • Mitä merkitystä oppimiselle on sillä, jos tekstin kaikki sanat ovat
   • jokseenkin outoja?
   • tuttuja?
 • Miten oppilasta voisi ohjata
   • irtautumaan yksittäisiin sanoihin keskittymisestä?
   • hyödyntämään enemmän omaa äidinkieltään?

 

   

 

TILANNE 4

Katso video ja pohdi

 •  Mitä ongelmia oppilaalle koituu siitä, että hän joutuu opiskelemaan englantia suomen kielen kautta?

 


 

TILANNE 5

Katso video ja pohdi

 • Millaista kulttuurista tietoutta oppimateriaali vaatii oppilaalta?