4) Vieraat kielet

Miten tukea vieraiden kielten oppimista?

 

Vieraiden kielten opiskelu suomen kielen rinnalla - ja suomea apukielenä käyttäen! - on usein todella haasteellista maahanmuuttajaoppilaalle. Kokeilepa itse englannin opiskelua ruotsin- tai saksankielisen oppimateriaalin ja luokkaopetuksen avulla!


TILANNE 1

 

Katso video ja pohdi

 

ope.gif

 

   • Miten motivoisit oppilaan opiskelemaan, jos hänellä on tällainen asenne ja käsitys taidoistaan?
   • Oppilas suorittaa lukion englannin 2. kurssia. Miten järkevältä se mielestäsi vaikuttaa hänen tilanteessaan?
 

TILANNE 2

 

Katso video ja pohdi

 

ope.gif


Millä tavalla ohjaaja opastaa oppilasta lähestymään tekstiä?

oppilas.gif

 

   • Millaiseksi arvoit oppilaan englannin kielen sanavaraston? Millaisiin teksteihin se riittää?
   • Miksi oppilas vertaa englannin opiskelua historian opiskeluun?

 

 

 

TILANNE 3

 

Katso video ja pohdi

 

oppilas.gif

 

Mitä merkitystä oppimiselle on sillä, jos tekstin kaikki sanat ovat

   • jokseenkin outoja?
   • tuttuja?

ope.gif

Miten oppilasta voisi ohjata

   • irtautumaan yksittäisiin sanoihin keskittymisestä?
   • hyödyntämään enemmän omaa äidinkieltään?

 

   

 

 

 

TILANNE 4

 

Katso video ja pohdi

 

 oppilas.gif
Mitä ongelmia oppilaalle koituu siitä, että hän joutuu opiskelemaan englantia suomen kielen kautta?

 


 

 

 

 

TILANNE 5

 

Katso video ja pohdi

 

 

oppilas.gif

 Millaista kulttuurista tietoutta oppimateriaali vaatii oppilaalta?