Oppimateriaalit

Lukion historia - oppikirjatekstiä

Miten selkokielistäisit kursivoituja kohtia?


  • Merten herruuden säilyttäminen oli Isolle-Britannialle elinkysymys, koska sen talouden ja väestön hyvinvointi riippuivat paljolti siirtomaista. Jo vuonna 1906 brittipoliitikot esittivät, että jokaista saksalaisten uutta sota-alusta kohden Iso-Britannia rakentaisi kaksi. Näin tapahtuikin. Brittien pyrkimykset rajoittaa kilpailua kilpistyivät keisari Vilhelm II:n järkähtämättömyyteen Saksan oman laivasto-ohjelman toteuttamisessa.

  • Ilman omia asevoimia ja tehokkaita pakotteita toimivalla Kansainliitolla ei ollut kyllin järeitä keinoja aggressiivisten diktaattoreiden pysäyttämiseksi.

  • Suomen sisäpoliittinen kenttä mullistui sodan päätyttyä.Lukion historia - tehtävänantoja


Miten selittäisit seuraavat tehtävänannot?


  • Millä eri perustein Wienissä luotua järjestelmää ei voida pitää kestävänä?
  • Tee selkoa toisen maailmansodan tapahtumista vuonna 1945.
  • Pohdi kansainvälisen yhteisön roolia kansanmurhien taltuttamisessa.
  • Mitkä tekijät vaikuttivat kansan jakaantumiseen kahteen leiriin vuonna 1918?
  • Arvioi kriittisesti oheisen kannanoton pohjalta Ramsayn toteamusta "naisten vaalikelpoisuus merkitsi koko yhteiskunnan tuhoutumista".

Lähde:
Heikkonen yms. 2004. Muutosten maailma 3. Kansainväliset suhteet. WSOY: Jyväskylä.
Heikkonen yms. 2003. Muutosten maailma 4. Suomen historian käännekohtia. WSOY: Jyväskylä.


kirja.gifLue lisää

Oppikirjakielelle tyypillistä