Oppimateriaalit

Oppikirjojen kieli poikkeaa arkisesta kielenkäytöstä: käsitteisiin kiteytyy laajojakin kulttuurisia ja yhteiskunnan ja ympäristön tuntemista vaativia sisältöjä. Myös abstraktit tai muutoin hankalat lauserakenteet voivat tehdä ymmärtämisestä haastavaa. Tämä toisaalta rikastuttaa ja kehittää oppilaiden kieltä, toisaalta voi tehdä tekstistä hyvin vaikeaa ymmärtää.
 

Lukion historia - oppikirjatekstiä

 

Miten selkokielistäisit kursivoituja kohtia?
  • Merten herruuden säilyttäminen oli Isolle-Britannialle elinkysymys, koska sen talouden ja väestön hyvinvointi riippuivat paljolti siirtomaista. Jo vuonna 1906 brittipoliitikot esittivät, että jokaista saksalaisten uutta sota-alusta kohden Iso-Britannia rakentaisi kaksi. Näin tapahtuikin. Brittien pyrkimykset rajoittaa kilpailua kilpistyivät keisari Vilhelm II:n järkähtämättömyyteen Saksan oman laivasto-ohjelman toteuttamisessa.
  • Ilman omia asevoimia ja tehokkaita pakotteita toimivalla Kansainliitolla ei ollut kyllin järeitä keinoja aggressiivisten diktaattoreiden pysäyttämiseksi.
  • Suomen sisäpoliittinen kenttä mullistui sodan päätyttyä.

 

Lukion historia - tehtävänantoja

 

Miten selittäisit seuraavat tehtävänannot?
  • Millä eri perustein Wienissä luotua järjestelmää ei voida pitää kestävänä?
  • Tee selkoa toisen maailmansodan tapahtumista vuonna 1945.
  • Pohdi kansainvälisen yhteisön roolia kansanmurhien taltuttamisessa.
  • Mitkä tekijät vaikuttivat kansan jakaantumiseen kahteen leiriin vuonna 1918?
  • Arvioi kriittisesti oheisen kannanoton pohjalta Ramsayn toteamusta "naisten vaalikelpoisuus merkitsi koko yhteiskunnan tuhoutumista".

 

Lähde:
Heikkonen yms. 2004. Muutosten maailma 3. Kansainväliset suhteet. WSOY: Jyväskylä.
Heikkonen yms. 2003. Muutosten maailma 4. Suomen historian käännekohtia. WSOY: Jyväskylä.


kirja.gifLue lisää

Oppikirjakielelle tyypillistä