Toisen asteen opiskelijan taidot ja ohjaus

 

Toisella asteella - lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa - opiskelijalla on erilaiset haasteet kuin peruskoulussa. Häneltä odotetaan entistä suurempaa itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta. Opiskeltavat asiat ovat hyvin käsitteellisiä ja vaativat hyvää kielitaitoa, ja selviytyminen kursseista monesti valtavia voimainponnistuksia. 


Tukiopetusta ei ole välttämättä tarjolla. Opettajan toiminnalla luokassa on iso merkitys:

   • Miten huolehtia siitä, että myös maahanmuuttajataustaisella oppilaalla on mahdollisuus näyttää sisältö-osaamisensa suomen kielen puutteista huolimatta?
   • Miten huolehtia siitä, että kaikkia monikielisiä resursseja voidaan käyttää oppimisen tukena?
   • Miten eriyttää tehtävänantoja ja tekstejä järkevästi?
   • Miten motivoida vaikeiden hetkien tullen?  

Täällä pääset luomaan mielikuvaa siitä,
   • millainen toisella asteella opiskelevan maahanmuuttajataustaisen nuoren suomen kielen taito voi olla
   • miten kielitaitoa tulisi opetustilanteissa ottaa huomioon ja kehittää
   • miten ohjata oppilaan opiskelutaitoja
   • miltä oppimateriaalien kieli näyttää monikielisen opiskelijan näkökulmasta.