Arvioi näytteitä: Millainen kielitaitoprofiili oppilaalla on?

Eri oppilailla voi olla varsin erilainen kielitaitoprofiili. Kielitaitoprofiili kuvaa sitä, millä kielitaidon osa-alueilla oppilas on vahva, millä taas hänellä on enemmän kehittämisen tarvetta. Kielitaidon osa-alueita ovat puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen. Oppilaan taidot voivat vaihdella isostikin eri taitoalueilla, mistä opettajan olisi syytä olla tietoinen.

Esimerkkioppilaamme on Irakissa syntynyt poika, joka on asunut Suomessa 4 vuotta. Hän on nyt käynyt sekä 6. että 7. luokan kahteen kertaan ja siirtyy kahdeksannelle.

Huom! Näytteet ovat lyhyitä eikä niiden perusteella voi tehdä kunnollista kielitaidon arviointia! Niiden on tarkoitus toimia pieninä kurkistusluukkuina oppilaan taitoprofiiliin.

koulu.gif

  

 • Millainen kielitaitoprofiili oppilaalla on näiden näytteiden perusteella?
  • Mitkä kielitaidon osa-alueet vaikuttavat vahvimmilta?
  • Mitkä heikoimmilta?
 • Millä tavalla opettajan olisi syytä ottaa tämä oppilas opetuksessa huomioon?
 • Millaista tukea arvelet hänen tarvitsevan
  • oppitunneilla?
  • läksyjen teossa?
  • kokeisiin valmistautumisessa?

 


Oliko suomen kielen taidon arvioiminen ja mahdollisten ongelmien ennustaminen vaikeaa? Hyvä, jos oli, sillä lyhyestä puhenäytteestä ei todellisuudessa ole mahdollista tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä. Lue lisää kielitaidosta ja siitä, miten päästä käsiksi oppilaan taitoon.


kirja.gif Käsiksi kielitaitoon

Miten kielitaito kehittyy

Miten auttaa ymmärtämään suomea


Katso sitten esimerkkivideota haastattelusta, jolla pyritään saamaan selville oppilaan puhumisen taidon tasoa. Pohdi,
   • missä määrin haastattelu antaa selkeän kuvan oppilaan puhetaidosta
   • mitä ongelmia tilanteessa on
   • mitä haastattelija olisi voinut tehdä toisin saadakseen oppilaan puheesta enemmän "irti"

Katso video


Katso video: