Kielitaitoprofiili

Mitä tarkoitetaan kielitaitoprofiililla? Vertaa omaa arviointiasi normiarviointiin.


Diagrammit: käyttäjän ja normi.

Kielitaitoprofiilin avaaminen.