Oppimaan ohjaaminen


Tässä osiossa on videoklippejä ohjaustilanteista ja niihin liittyviä pohdintatehtäviä. Ohjaustilanteita keskitytään eri oppiaineiden

  1. oppikirjateksteihin
  2. käsitteisiin
  3. tehtävänantoihin


Tehtävät on ryhmitelty sen mukaan, keskitytäänkö niissä havainnoimaan


oppilas.gif
oppilaan taitoa vai

ope.gif

ohjaajan toimintaa


vai pyydetäänkö niissä pohtimaan,

koulu.gif

mitä tilanteesta voi oppia omaa opetustasi ajatellen?

kirja.gif
Työkaluja ohjaukseen
-osiosta voit lukea lisää eri aiheista.Pohdi kysymyksiä ja kirjoita muistiinpanoja. Toimi vastausten raportoimisessa kurssilla saamiesi ohjeiden mukaan.