2) Käsitteet

Miten ohjaaja selittää ja konkretisoi eri oppiaineiden käsitteitä?

 

TILANNE 1 - maantieto

Katso video ja pohdi

 •  Miten oppilas aluksi ymmärtää sanan taajama?

 • Mikä ohjaajan toiminnassa auttaa oppilasta oivaltamaan käsitteen merkityksen?
 • Miten ohjaaja voi varmistua ymmärtämisestä?

  

 

TILANNE 2 - historia

 Katso video ja pohdi

 • Millaisin kysymyksin ohjaaja varmistaa, että oppilas ymmärtää tekstin, jossa käsite selitetään?
 • Mitä tuttua sanassa palkollinen on oppilaalle?

 

 

 

TILANNE 3 - historia

Katso video ja pohdi

 • Oppilas antaa pian selityksen sanalle ydinperhe. Miksi ohjaaja kuitenkin jatkaa keskustelua?
 • Miten ohjaaja saa väärinymmärryksen ydin-sanasta selville?
 • Miten hän konkretisoi sanan merkitystä?

 


TILANNE 4 - historia

Katso video ja pohdi

 • Mitä merkityksiä oppilas tunnistaa sanasta imeväiskuolleisuus?
 • Miten ohjaaja hyödyntää oppilaan omaa sanavarastoa ohjatessaan päättelemään sanan imeväiskuolleisuus merkitystä?
 • Millainen päättelyketju keskustelusta syntyy?

  


koulu.gif
   • Miten hyödyntää oppilaan kielellisiä resursseja - sitä sanavarastoa, mikä hänellä jo on?
   • Mitä hyötyä on miettiä sanaryhmiä: palkka, palkollinen; imevä, imeä, imeskellä...?
   • Mitä hyötyä on sanojen eri käyttöyhteyksien miettimisestä (ydinperhe, ydinpommi, ydinvoima)?