2) Käsitteet

 

Miten ohjaaja selittää ja konkretisoi eri oppiaineiden käsitteitä?

 

TILANNE 1 - maantieto

 

Katso video ja pohdi

oppilas.gif

 Miten oppilas aluksi ymmärtää sanan taajama?

ope.gif

 

   • Mikä ohjaajan toiminnassa auttaa oppilasta oivaltamaan käsitteen merkityksen?
   • Miten ohjaaja voi varmistua ymmärtämisestä?

 
 

 

 

TILANNE 2 - historia

 Katso video ja pohdi

ope.gif

 

Millaisin kysymyksin ohjaaja varmistaa, että oppilas ymmärtää tekstin, jossa käsite selitetään?

oppilas.gif

 

Mitä tuttua sanassa palkollinen on oppilaalle?


 

 

 

TILANNE 3 - historia

 

Katso video ja pohdi

ope.gif

 

 

   • Oppilas antaa pian selityksen sanalle ydinperhe. Miksi ohjaaja kuitenkin jatkaa keskustelua?
   • Miten ohjaaja saa väärinymmärryksen ydin-sanasta selville?
   • Miten hän konkretisoi sanan merkitystä?

 

 


TILANNE 4 - historia

 

Katso video ja pohdi

oppilas.gif

Mitä merkityksiä oppilas tunnistaa sanasta imeväiskuolleisuus?

 ope.gif

   • Miten ohjaaja hyödyntää oppilaan omaa sanavarastoa ohjatessaan päättelemään sanan imeväiskuolleisuus merkitystä?
   • Millainen päättelyketju keskustelusta syntyy?

 
 


koulu.gif
   • Miten hyödyntää oppilaan kielellisiä resursseja - sitä sanavarastoa, mikä hänellä jo on?
   • Mitä hyötyä on miettiä sanaryhmiä: palkka, palkollinen; imevä, imeä, imeskellä...?
   • Mitä hyötyä on sanojen eri käyttöyhteyksien miettimisestä (ydinperhe, ydinpommi, ydinvoima)?