3) Tehtävänannot

Millainen ymmärtämishaaste tehtävänannot ovat oppilaalle? Miten niitä avataan?

 

TILANNE 1 - fysiikka

Katso video ja pohdi

 

oppilas.gif

 

   • Mikä tuottaa oppilaalle kaavan käytössä vaikeuksia?
   • Milloin on kyse matemaattisista taidoista, milloin kielestä?

ope.gif

 

   • Miten ohjaaja voisi antaa oppilaalle tilaa ilmaista epävarmuutta, jotta epäselvät kohdat voisi mahdollisimman pian oikaista?
 


 


TILANNE 2 - fysiikka

 

Katso video ja pohdi

oppilas.gif

   • Mitä uskot oppilaan ymmärtävän tehtävänannosta mekaanisen lukutaidon perusteella?
   • Millaista fysiikan kaavaan liittymätöntä tietoa ja kokemusta tehtävänannon ymmärtäminen vaatii?

 

ope.gif

 

   • Miten ohjaaja pääsisi käsiksi ymmärtämiseen?
   • Miten ohjaaja helpottaa tehtävänannon kieltä? Mitä kohtia olisi syytä vielä selventää?TILANNE 3 - fysiikka

 

Katso video ja pohdi

 

ope.gifLäksytehtävän suorittamisen lisäksi ohjaaja pyrkii siihen, että oppilas todella ymmärtää ja oppii kaavan.

   • Miten ohjaaja konkretisoi tehtävänantoa tilanteen edetessä?
   • Miten oppilasta ohjataan päättelemään itse?

oppilas.gif

 

   • Mitä mieltä olet oppilaan pohjataidoista?
   • Millainen yhteys suomen kielen taidolla voi mielestäsi olla laskutaitoon tässä tilanteessa?

 

 

 

koulu.gif
   • Miten antaa tehtävänannot selkeästi?
   • Miten varmistaa, että oppilas ymmärtää tehtävänannon ja voi osoittaa osaamisensa?