3) Tehtävänannot

Millainen ymmärtämishaaste tehtävänannot ovat oppilaalle? Miten niitä avataan?

TILANNE 1 - fysiikka

Katso video ja pohdi

   • Mikä tuottaa oppilaalle kaavan käytössä vaikeuksia?
   • Milloin on kyse matemaattisista taidoista, milloin kielestä?

   • Miten ohjaaja voisi antaa oppilaalle tilaa ilmaista epävarmuutta, jotta epäselvät kohdat voisi mahdollisimman pian oikaista?

 

 

TILANNE 2 - fysiikka

Katso video ja pohdi

   • Mitä uskot oppilaan ymmärtävän tehtävänannosta mekaanisen lukutaidon perusteella?
   • Millaista fysiikan kaavaan liittymätöntä tietoa ja kokemusta tehtävänannon ymmärtäminen vaatii?

   • Miten ohjaaja pääsisi käsiksi ymmärtämiseen?
   • Miten ohjaaja helpottaa tehtävänannon kieltä? Mitä kohtia olisi syytä vielä selventää?
 

TILANNE 3 - fysiikka

Katso video ja pohdi

Läksytehtävän suorittamisen lisäksi ohjaaja pyrkii siihen, että oppilas todella ymmärtää ja oppii kaavan.

   • Miten ohjaaja konkretisoi tehtävänantoa tilanteen edetessä?
   • Miten oppilasta ohjataan päättelemään itse?
   • Mitä mieltä olet oppilaan pohjataidoista?
   • Millainen yhteys suomen kielen taidolla voi mielestäsi olla laskutaitoon tässä tilanteessa?

 

 

koulu.gif
   • Miten antaa tehtävänannot selkeästi?
   • Miten varmistaa, että oppilas ymmärtää tehtävänannon ja voi osoittaa osaamisensa?