Oppimateriaalit


Oppikirjojen värikäs, arkisesta kielenkäytöstä poikkeava sanasto toisaalta rikastuttaa oppilaiden kieltä, toisaalta voi tehdä tekstistä mamuoppilaalle ylivoimaisen vaikeaa ymmärtää.  Myös abstraktit tai muutoin hankalat lauserakenteet voivat tehdä ymmärtämisestä vaikeaa.

Historia

 • Mitkä sanoista ja lauserakenteista voivat olla vaikeita ymmärtää?
 • Miten selkokielistäisit niitä?

Aleksanteri I:llä oli Napoleonin siunaus toimilleen Suomessa. Heti sodan alussa hän oli päättänyt, että aikookin miehittämisen sijasta valloittaa Suomen. (s. 43)

Työ tehtaissa oli usein yksitoikkoista ja tehdastyöläisten työpäivät olivat pitkiä. Työpäivien pituus ei juuri poikennut maatalouden piiristä elantonsa ansaitsevien työpäivien pituudesta, mutta siinä missä maataloustyöläinen pystyi itse päättämään työtaukojensa ajoituksesta joutui tehdastyöläinen sopeutumaan tehtaan aikatauluun. (s. 54)

Keskusvaltojen voimavarat hupenivat sodan pitkittyessä. Ympärysvaltojen onnistui estää keskusvaltoja saamasta täydennyksiä puolueettomista maista tai siirtomaista. Sitä vastoin ympärysvaltojen huolto toimi. (s. 158)

Lähde: Mattson ym. 2004. Historia NYT. WSOY.


Maantieto

 • Miten selittäisit, mitä seuraavissa tehtävänannoissa pyydetään tekemään?
 • Mitkä muut kohdat saattavat olla vaikeita ymmärtää?

1. Tarkastele viereisen sivun asetelmaa ja diagrammia. Vertaile niiden pohjalta maahanmuuttajien alkuperää ennen ja nyt.

2. Kuvittele ja kuvaile millaiset olosuhteet sokeriruokoviljelmillä vallitsevat korjuutyötä tehdessä.

3. Ota kantaa seuraaviin väitteisiin ja lausahduksiin. Perustele mielipiteesi.

a) Ihminen on maapallon pahin ympäristöongelma.

b) Maapallo pystyy tyydyttämään ihmiskunnan tarpeet, mutta ei ihmisten ahneutta. (Mahatma Gandhi)

4. Laadi ajatuskartta listaan merkityistä sanoista: väestönkasvu, rikollisuus, vesipula, kasvihuoneilmiö, ilmansaasteet, teollisuus, köyhyys, lajien tuhoutuminen, kaupungistuminen

5. Millaisia muutoksen merkkejä Huitànin kylässä on näköpiirissä?

6. Tulkitse oheinen Meksikon väestöstä esitetty diagrammi.

7. Sahel sijaitsee Länsi-Afrikassa Saharan kuivan aavikon ja kosteamman savannin välissä. Se on puoliaavikkoa piikkipensaineen ja ruohoineen. Sahelin alueella esiintyy metsäpaloja, eroosiota, aavikoitumista ja nälänhätää. Pohdi yhdessä parisi kanssa, miten nämä tekijät liittyvät toisiinsa. Voit tehdä asiasta käsitekartan tai nuolikaavion.

Lähde: Cantell ym. 2003. Maailman ympäri. WSOY.


Biologia

 • Jos oppilaasi hallitsee vain arkisen perussanaston, minkä verran laittaisit energiaa seuraavan sisällön opetteluun?
 • Millainen uusi sanasto on oleellista?

Suon erilaisia turvekerroksia

 • Maatumattomassa rahkaturpeessa kasvinosat erottuvat hyvin. Maatunut rahkaturve tuntuu puristettaessa saippuamaisen liukkaalta.
 • Saraturve muodostuu puoliksi lahonneista sarakasveista. Sen tuntee harmahtavasta juurihuovastosta.
 • Tupasvillasta jää turpeeseen kellertäviä tai punaruskeita aaltoilevia nöyhtäkimppuja.
 • Kortteista jää turpeeseen kiiltävän mustia litteitä varsia.
 • Puun ja varpujen jäännökset erottuvat turpeesta puunpalasina, tuohen kappaleina, neulasina ja käpyinä. 
Lähde: Holopainen ym. 2005. Luonnonkirja 7-9 - Metsät. WSOYYhteiskuntaoppi

 • Miten selittäisit ja taustoittaisit käsitteet oppilaalle, jolle suomalainen yhteiskuntajärjestelmä on täysin vieras?

 

Verotuksella rahoitetaan julkisia palveluja.

Mahdollisimman vapaa kilpailu tuottajien välillä kuuluu kapitalistiseen markkinatalousjärjestelmään. Perustuslaissa todetaan, että "valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta".

Suurin yksittäinen menoerä EU-budjetissa on maataloudelle suunnattu tuki.

Maksuton oikeudenkäynti voidaan myöntää hakijan tulojen, menojen, varojen tai elatusvelvollisuuden perusteella.

Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain 17 vuotta täyttäneen opiskelijan pankkitilille.

Lähde: Putus-Hilasvuori ym. 2005. Yhteiskunta NYT 9. WSOY.


kirja.gif
Lue lisää

Oppikirjakielelle tyypillistä