Yläkoululaisen taidot ja ohjaus

Monikieliset oppilaat eivät ole välttämättä ikäistensä kanssa samalla luokalla, vaan heidän sijoittamisensa luokkatasolle riippuu siitä, milloin he ovat tulleet Suomeen ja millainen heidän koulutaustansa on. Joku on saattanut vasta valmentavassa opetuksessa oppia, mikä "koulu" on ja siirtynyt suoraan 7-luokalle; joku on saattanut käydä koulua useamman vuoden kuin suomalaiset ikätoverinsa. Kielitaito määrittelee pitkälti sen, millä luokalla oppilaan katsotaan pärjäävän.

Yläkoulun jälkeen kielitaidon olisi riitettävä jatko-opiskeluun: lukioon tai ammattikouluun. Peruskoulussa saadulla kielitaidolla ja ennen kaikkea strategisilla opiskelutaidoilla on merkitystä koko oppilaan tulevaisuuden kannalta. Tämän vuoksi yksilöllinen - ikätason, tietojen ja taitojen huomioon ottava - tuki ja ohjaus on maahanmuuttajataustaisille, monikielisille oppilaalle tärkeää.

Täällä pääset luomaan mielikuvaa siitä,

      • millaisia yläkoululaisen maahanmuuttajaoppilaan suomen kielen taito sekä monikieliset taidot voivat olla
      • miten kielitaitoa tulisi opetustilanteissa ottaa huomioon ja kehittää
      • miten ohjata oppilaan opiskelutaitoja.