Kehittymisen tukeminen

Kuuntele, kuinka Minna Suni kuvaa oppimisen tukea erilaisille oppijoille. Yleisönä on vastaanottokeskuksen työntekijöitä, jotka eivät ole koulutukseltaan suomen opettajia.

Oikea-aikainen tuki

 

Pohdittavaksi:

  • Mikä merkitys vuorovaikutuksella on oppimiselle?
  • Miksi?

 

 

 Oppijoiden yksilöllisyys

Pohdittavaksi:

  • Millaista tukea erilaiset oppijat tarvitsevat?

 

 

Kuuntele, kuinka Sanna Mustonen ja Nina Reiman kuvaavat kielen asiantuntijuutta sekä kielen opettamisen tapaa, jossa lähdetään liikkeelle kokonaisista vuorovaikutustilanteista. Yleisönä on vastaanottokeskuksen työntekijöitä, jotka eivät ole koulutukseltaan suomen opettajia.

Jokainen opettaja ja ohjaaja kielen asiantuntijana

 

Pohdittavaksi:

  • Mitä jokaisen opettajan pitää ymmärtää kielestä?

 

Pohdittavaksi:

Miten jokainen opettaja voi tukea kielen oppimista:

  • erilaisten tilanteiden tulkintaa?
  • havaitsemaan tilanteissa tärkeitä ilmauksia?
  • ilmausten omaan käyttöön ottamista?

 

 

 

Kaaosta yhdessä selättämään

 

Pohdittavaksi:

  • Millaisissa tilanteissa kieltä oppii parhaiten? Miksi?
  • Miten voisit auttaa oppilasta sietämään epävarmuutta ja pyytämään tukea?
  • Miksi eri kielimuotojen (puhe- ja kirjakielen) opettaminen on tärkeää?