Opetuskokeiluja - hyväksi koettua

Opetuskokeiluja monikielisissä ja -kulttuurisissa ryhmissä

 

Tehtäväpaketti: Teemana siirtolaisuus

Esimerkki siitä, miten kaikkia oppijoita voidaan tukea vuorovaikutuksellisessa oppiminessa

 

Tietotekniikan ja suomen integrointia

Elisa Räsänen ja Tiina Kangas 2013: “Mikä ihme on askelpalautin??”
Opetuskokeilu monikielisessä ryhmässä suomea ja tietotekniikkaa integroiden


Matematiikan ja suomen integrointia

Minna Halonen ja Päivikki Vesterinen 2013: ”Seitsemän jaettuna yhdellä on yhtä suuri kuin...”
Matematiikkaa ja suomen kieltä integroiden Palapeli2-projektissa – opetusharjoittelussa kohdattuja haasteita ja onnistumisen kokemuksia

 

Kielitietoisuutta kehittämässä - suomen ja ruotsin oppiaineiden integrointia

Kia Kekki ja Sara Tuisku 2013: Kun kielen lyötiin yhteen - opetuskokeilun esittelyä

 

Oppilaiden monikielisyyden tukeminen suomen ja englannin opetuksessa

Auli Kotimäki 2014: A case of a plurilingual teaching intervention

 

Uskontoa ja suomea integroiden

Titta Hänninen & Kati Toivio 2013: ”Uskonto on oikeasti vaikea tieto, 2 opettajaa auttaa luomaan keskustelua” – Interventio-opetuskokeilu maahanmuuttajille


Romanioppilas musiikinopetuksessa

Tiia Svart 2013: Musiikinopetus romanioppilaan kouluviihtyvyyttä tukemassa.

 

Alkuvaiheen suomea tilanteista käsin ja vuorovaikutuksessa

Eija Aalto ja Sanna Mustonen 2016: Merkityksellisiä tekoja opettajaopinnoissa