Videoklippejä: Oppilas luokassa

 

Huomioi kielitaidoltaan

heterogeenisten ryhmien opetuksessa

 

Millaisin menetelmin? Millaista opetuspuhetta?
 • Pääasia ensin: tunnin alussa keskittymiskyky on usein parhaimmillaan
 • Dynamiikkaa oppituntiin:
  • puheen ja toiminnan vaihtelu niin, ettei oppilaan tarvitse keskittyä kuunteluun pitkiä aikoja
  • kuunteleminen ja muistiinpanojen tekeminen eri aikaan
  • taululta tm. kopiointi minimiin
 • Havainnollista ja visuaalista kaikin keinoin: 
  • piirtäminen, kuvat, liikkeet, eleet, ilmeet, äänenpainot
  • avainsanat näkyviin, aihetta selventävät käsitekartat
  • asioiden mallintaminen ja visuaalistaminen
  • monisteet visuaalisesti selkeiksi
 • Opeta toiminnan avulla  > mahdollisimman  paljon assosiaatioketjuja ja muististahakureittejä
 • Ohjaa oppilaat opettamaan toisiaan
   • Toisen opettaminen auttaa tarkistamaan omaa oppimista
   • Eri kielten rinnakkainen käyttö tukee kaikkien kielitietoisuuden kehittymistä
   • Merkitysneuvottelut ovat hyödyllisiä myös suomenkielisille oppilaille
 • Anna oppilaalle aikaa prosessoida
 • Puhu selkeästi mutta luontevasti:
  älä liioittele äänteitä tai hidasta liikaa
 • Varmista, että tärkeät asiat toistuvat riittävästi
 • Jäsentele puheesi selkeästi:
  • Orientoi oppilaat tunnin rakenteeseen ja vaiheisiin: esim. tunnin pääkohdat näkyvin taululle
  • Ilmaise selvästi siirtymät aiheesta
   toiseen
  • Painota tärkeimpiä asioita äänellä ja visuaalisesti
  • Ilmaise selvästi asioiden suhteet
   toisiinsa: pää- ja sivuasiat, faktat ja mielipiteet, syyt ja seuraukset, yleistykset ja esimerkit, säännöt ja poikkeukset
 • Tarkista ymmärtäminen usein ja
  monella tavalla:
  • Seuraa oppilaiden toimintaa (myös tehtävien ja muistiinpanojen silmäily)
  • Kysy ymmärtämisen tarkistuskysymyksiä ja soveltavia jatkokysymyksiä
  • Pyydä oppilasta toistamaan kuulemansa/ lukemansa omin sanoin
 • Jos epäilet ymmärtämisongelmia, älä sano aina toisin sanoin vaan toista sanomasi sellaisenaan

 

kirja.gif
Lue lisää , esim.

Martin, M. 2003. Kun pitää oppia suomeksi. Teoksessa Nissilä, L.& Vaarala, H. & Martin, M. (toim.) Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. ÄOL:n vuosikirja XLVII. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.