Työkaluja ohjaukseenSuomen kielen taidoltaan heterogeenisen ryhmän opettaminen vaatii huomion kiinnittämistä moniin sellaisiin asioihin, joita ei usein tule ajatelleeksi puhtaasti suomenkielistä ryhmää opettaessa, esim.

   • miten päästä perille oppilaiden suomen kielen taidon tasosta?
   • miten varmistua, että oppilaat ymmärtävät opetuspuhetta?
   • millä tavalla ohjeistaa kotitehtävät?
   • millaista tukea oppilaat tarvitsisivat todella oppiakseen?


Tähän kansioon olemme koonneet opettajalle hyödyllisiä ajatustyökaluja oman pedagogiikan hiomiseen suomen kielen taidoltaan heterogeenista ryhmää opetettaessa. Tutkaile niitä - eikö olekin niin, että samoista ratkaisuista hyötyvät itse asiassa myös suomenkieliset oppilaat?!