Työkaluja ohjaukseenSuomen kielen taidoltaan heterogeenisen ryhmän opettaminen vaatii huomion kiinnittämistä moniin sellaisiin asioihin, joita ei usein tule ajatelleeksi puhtaasti suomenkielistä ryhmää opettaessa, esim.

      • miten varmistua, että oppilaat ymmärtävät opetuspuhetta?
      • millä tavalla ohjeistaa kotitehtävät?
      • millaista tukea oppilaat tarvitsisivat todella oppiakseen?


Tähän kansioon olemme koonneet opettajalle hyödyllisiä ajatustyökaluja oman pedagogiikan hiomiseen suomen kielen taidoltaan heterogeenista ryhmää opetettaessa. Tutkaile niitä - eikö olekin niin, että samoista ratkaisuista hyötyvät itse asiassa myös suomenkieliset oppilaat?!