Mitä löydät Sopista?Sopin tarkoituksena on avata näkökulmia suomen kielen taidoltaan heterogeenisten ryhmien opettamiseen. Löydät näytteitä kolmelta kouluasteelta: ALAKOULU - YLÄKOULU - TOINEN ASTE. Jokaisella kouluasteella pääset

      • arvioimaan oppilaan kielitaitoa pienten näytteiden avulla. Saat siis esimerkkikuvan, millaisella kielitaidolla mamuoppilas voi joutua opiskelemaan. Huom! Lyhyiden näytteiden perusteella ei voi eikä ole tarkoituskaan tehdä kunnollista kielitaidon arviointia!
      • tekemään havaintoja oppilaiden ohjaustilanteista. Videoklipit kuvaavat, millaiset käsitteet, tehtävänannot ja tekstit ovat kielellisesti vaikeita ja miten niitä voi oppilaalle avata. Ohjaustilanteisiin liittyy myös pohdintatehtäviä oppilaan taidoista ja opettajan toiminnasta.
      • tutkimaan oppimateriaaleja ja pohtimaan, mikä tekee oppikirjateksteistä vaikeaa ja miten kieltä voisi helpottaa.  

Lisäksi Työkaluja ohjaukseen -osiossa on konkreettisia pedagogisia vinkkejä, miten ottaa maahanmuuttajaoppilas luokassa huomioon. Lue lisää -osio sisältää hyödyllistä kirjallisuutta ja linkkejä suomeksi oppimaan ohjaamisen avuksi.

Tee havainnointi- ja pohdintatehtäviä ja raportoi ne kurssilla saamiesi ohjeiden mukaisesti.Kenelle Soppi?


Soppi on suunniteltu erityisesti Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen tarpeisiin, mutta se toivon mukaan palvelee myös opettajien täydennyskoulutuksessa sekä kentällä toimivia opettajia itsenäisessä tiedonhaussa.