Käsiksi kielitaitoonMiten saada tuntumaa oppilaan kielitaitoprofiiliin?

 

Kielitaito on toki viestintätilanteissa kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen eikä esimerkiksi puhumis- ja ymmärtämistaitoa voi yksiselitteisesti erottaa toisistaan. Kuitenkin opettajalla tulisi olla selvä kuva oppilaan kielitaitoprofiilista, erityisesti siitä, millä taitoalueilla oppilas tarvitsee tukea pystyäkseen seuraamaan opetusta ja selviytymään tehtävistään. Siksi opettajan tulisi erikseen kiinnittää huomiota kielitaidon eri osa-alueisiin: miten oppilas

   • puhuu eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa?
   • ymmärtää puhetta eri tilanteissa ja eri tavalla puhuvien ihmisten puhumana?
   • ymmärtää erilaisia tekstejä: eri oppiaineiden kirjoja, autenttisia lehtitekstejä, ohjeita ja muita koulun tekstilajeja?
   • kirjoittaa koulussa vaadittavia tekstejä: muistiinpanoja, tehtävävastauksia, koevastauksia, esseitä, raportteja?

Selviytyäkseen niin ymmärtämis- kuin tuottamistilanteista oppilas tarvitsee paljon sanastoa ja tietoa siitä, miten suomen kieli toimii: miten sanoja taivutetaan ja miten lauseita rakennetaan.

 

 

Kielitaidon osa-alueet

 

Opettajana sinun ei tarvitse olla sellainen suomen kielen asiantuntija, joka osaa antaa säännön tai selityksen kaikkiin kielen kiemuroihin, mutta sisältöaineesi lisäksi olet aina oppilaalle myös suomen kielen opettaja. Sinä annat oppilaalle palautetta kokeista ja tehtävistä ja määrittelet sen, milloin esimerkiksi koevastaus täyttää siltä vaaditut selvyyden ja tarkkuuden kriteerit.  Siksi sinun on syytä olla valmis myös antamaan palautetta oppilaan kielitaidosta.

Vaikka oppilaan suomen kielen taidon hahmottaminen voi tuntua vaativalta ponnistukselta, sitä voi selvitellä varsin pienimuotoisesti pienillä tehtävillä ja oppilaan toimintaa seuraamalla. Tärkeintä on, että kiinnität oppilaan kielitaitoon suunnitelmallisesti huomiota. Seuraavassa on ohjeita siihen, miten se voisi tapahtua.

Kaikessa taidon arvioinnissa muista, että oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvin moninainen. Myös saman taidon sisällä voi olla isoa vaihtelua: esim. oppilas voi puhua arkiaiheista erittäin sujuvasti mutta ei silti kykene perustelemaan esimerkiksi mielipidettään abstraktimmasta aiheesta. Usein samasta aiheesta voi puhua yksinkertaisella tai monimutkaisella tasolla, yleisluontoisesti tai yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti tai abstraktilla tasolla. Lisäksi tutussa kielenkäyttötilanteessa voi olla helpompi selvitä kuin yllätyksellisessä ja odottamattomassa. Pidä siis mielessäsi kielitaidon dimensiot:

Kielitaidon dimensioita

Vinkkejä siihen, miten toimia ja millaisia asioita ottaa huomioon, kun pyrit pääsemään perille oppilaan puhumisen, puheen ymmärtämisen tai tekstin ymmärtämisen taidosta: