Miten kielitaito kehittyy?

Tilanteiden ja käytön myötä kehittyvä taito

 

Kielitaidon kehittyminen on aina kompleksi prosessi: siihen vaikuttavat monet yksilölliset ja ympäristöön liittyvät tekijät.

Kielitaito kehittyy ennen kaikkea niiden sosiaalisten verkostojen ja vuorovaikutustilanteiden myötä, joihin oppilaalla on pääsy. Kieltä opitaan osallistumalla erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin: koulun oppitunteihin, harrastuksiin, välituntileikkeihin, some-verkostoihin, hengailuun kaupungilla, kesätöihin... Kielellä täytyy tehdä erilaisia asioita: pelata, opiskella, liikkua, rakentaa ystävyyssuhteita ja havainnoida kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu. 

Kielen oppiminen siis ei merkitse vain sanojen ja kieliopin oppimista, vaan erilaisiin tilanteisiin sosiaalistumista. 

Esimerkiksi jos ei ole koskaan käynyt elokuvissa, seuraavan tekstin tulkinta voi olla haastavaa:

 

 Toinen esimerkki kielitaidon tilanteisuudesta: täytyy olla ymmärrystä ja kiinnostusta joukkuelajien luonteesta ja tilastoinneista jne., jotta pystyy osallistumaan seuraavanlaiseen keskusteluun (reagoimaan, vastaamaan ja kysymään oikeanlaisia kysymyksiä):

 

Kieli on aina osa erilaisia käyttötilanteita ja merkityksiä.

Pohdittavaksi:

 • Millaisia ovat oppilaittesi mielenkiinnon kohteet, sosiaaliset verkostot ja tilanteet, joissa hän saa toimia kielellä? 
 • Miten voisit tukea kielitaidon kehittymistä oppilaalle mielekkäiden tilanteiden kautta?

Opetuksen tavoitteena on myös voit tukea kielenkäyttötilanteiden laajenemista - siis osallisuutta oppilaalle merkityksellisissä ja myös tulevaisuuden kannalta tarpeellisissa tilanteissa.

 

Kielitaito kehittyy vuorovaikutuksessa

Lue seuraava Rezan ja suomalaisen kaverin WhatsApp-viestiketju ja pohdi seuraavia kysymyksiä:

koulu.gif

 • Millaista tilanteista kielitaitoa Reza ottaa seuraavassa WhatsApp-viestiketjussa haltuun?
 • Mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu?
 • Mitä etua on kaikkien yhteisten resurssien käytöstä? Mitä tapahtuisi, jos vuorovaikutus pakotettaisiin yksikieliseksi?

 

 

Moi

Monta sulla on se tool että Tarvitse mustikoilla

- Tarkoitatko poimureita? (kuva poimurista)

Poimuri

Meillä on 2 poimuria

-Joo

Mä haluan mennä aamulla

Myös sitten sunkka

- Sankko, joo! Meiltä voit lainata poimureita ja sankkoa!

- Voitko selitää englanti

- (Kuva sankosta) Sankko (tai ämpäri)

Kirjoitit sunkka, mutta tarkoititko sankko?

Are you going with a friend tomorrow? You can borrow these!

- Tarkoitin sun kanssa :-D

Mutta aamulla menen ystävän kanssa

Sen jälkeen sun kanssa jos menet

--

- Okei kiitos tästä piomurista

 

 

 (Seuraavana päivänä:)

- Moi

Mennäänkö?

Mä kävin jo mutta ei o vielä yksi sanko full

Ja pitääkö olla cleaned?

- Joo, puhdistettu (cleaned) :-) Mennään vaan! Sopiiko klo 15  jälkeen? Sitten on sanko täysi (full).

- Onko sulla väline, jolla on helppo puhdistaa?

Ei ole väline :-(

Puhdistaa on tosi vaikeampi

 

***

Jo mä menen keräämään

huomenna jos ei o kiire

hanelle

And did they give back sanko?

Ehkä voin viedä some how

- Joo, anteeksi, unohdin antaa sulle sangon takaisin!

***

- Moi mä keräsin mustikoita

Ei ole vielä täysi

Heti kun meni täydeksi

kerron

Ja pitääkö viedä se?

Aineisto: Kohtaamisista dialogiin -hanke (Peuronen & Mustonen 2017)

 

 

Kielitaidon kehittymiseen vaikuttavat myös monet muut seikat, jotka nekin kietoutuvat toisiinsa ja mahdollisuuksiin käyttää kieltä eri konteksteissa:

 • ikä
 • maahanmuuttoikä
 • fyysinen ja psyykkinen terveys
 • perheen sosioekonominen tausta ja elämäntilanne
 • maahanmuuttosyy (turvapaikanhaku, pakolaisuus, muutto vanhempien työn vuoksi jne.)
 • etninen tausta
 • sukupuoli
 • äidinkieli/-kielet ja muut osatut kielet
 • koulunkäyntitausta
 • vanhempien koulutustausta
 • kognitiiviset valmiudet, muisti
 • asenteeseen ja motivaatioon liittyvät kysymykset (jotka eivät ole vain yksilöstä riippuvaisia tai muuttumattomia)
 • ympäristön asenteet (lähinaapurusto, koulun ilmapiiri, uuden kotimaan poliittinen ja ideologinen ilmapiiri)
 • tulevaisuuden toiveet ja suunnitelmat - jotka voivat vaikuttaa oppimiseen vielä tehokkaammin kuin nykyhetken reaalinen tilanne. Opettajan tehtävä onkin raivata tilaa ja näkymiä myös kohti tulevaa.

 

Miten kielitaito kehittyy konkreettiselta tasolta abstraktille?

 

Kielitaidon kehittymistä voidaan kuvata myös seuraavasti:

kielitaitopallo_pieni.jpgA-tasolla kielenoppija pystyy nimeämään ja kuvaamaan sujuvastikin itseensä ja omaan arkielämäänsä liittyviä asioita: kuka minä olen, missä asun, millainen perhe minulla on... Hän myös selviytyy arkielämän konkreettisissa rutiinitilanteissa (esim. yksinkertaisissa asiointitilanteissa).
 
B-tasolla omaa fyysistä ja toiveympäristöä osataan kuvailla jo tarkemmin ja omaehtoisemmin. Kielellä osataan jo arvioida ja perustella myös vähän muodollisemmissa tilanteissa: Asun lähiössä kerrostalossa, mutta haluaisin muuttaa omakotitaloon, koska...

C-tasolla kielenoppija pystyy puhumaan ilmiöistä jo abstraktilla tasolla, vertaillen, analysoiden ja argumentoiden: esim. oma näkemys Suomen
asuntopolitiikasta.

Aihepiirit, joista kielenoppija voi viestiä, kehittyvät siis konkreettisista kohti abstraktimpaa ilmiöiden käsittelyä. Kielenkäyttö kehittyy yksinkertaisesta ja summittaisesta monimutkaisemmaksi ja yksityiskohtaisemmaksi. 

 

koulu.gif

 • Miten välituntikeskustelut oppilaan harrastuksista ja arkielämästä kuvaavat hänen pärjäämistään koulun eri oppiaineissa? 
  •  Millaista kielitaidon tasoa eri oppiaineissa mielestäsi tarvitaan?

 

kirja.gif
Lue lisää

Kielitaidon kehittymistä kuvaava asteikko (Opetushallitus): http://edu.fi/download/171565_S2_Tasokuvaus_liite_tukimateriaaliin_1.10.2015_final.pdf