Lämmittelyä

 

Tavallisessa oppikirjatekstissä voi olla monenlaista kulttuurista ja kielellistä haastetta oppilaalle, joka ei ole elänyt lapsuuttaan kovin suomalaisessa elinpiirissä.

Tee ensin nämä lämmittelytehtävät. Niiden ideana on auttaa pääsemään sellaisen oppilaan nahkoihin, jolle oppikirjakappaleiden ilmiöt ovat vieraita ja kieli vaikeaa.

 

1. Miltä tuntuu, jos ei ymmärrä?

 
Alla on tekstipätkä alakoulun ympäristö- ja luonnontiedon sekä yläkoulun historian oppikirjasta. Tekstiä on muutettu siten, että oppiainekohtaiset sanat on muutettu sanoiksi, joita et tunne ennestään.
Miten se vaikuttaa tekstin ymmärtämiseen?

 

A) Yritä päätellä, mitä DAO, MAI ja POA tarkoittavat.

”Kettu on DAOeläin joka MAItaa myös talvella. MAIeläimiä on kuitenkin vähemmän kuin kesällä, ja niitä on vaikeampi löytää. Kettu on POA MAItaja. Se kuulee MAIeläimen liikkeet jopa lumen alta.” 


B) Yritä päätellä, mitä MIH, ZIZ, IDY, VOU ja SAZ tarkoittavat.
”MIHeissä asuvat ruotsinkieliset ZIZit muodostivat IDYjen ylimmän luokan. Perinnöllisen ZIZiarvon saanut herra saattoi olla korkea VOUmies tai SAZ, joka vain kesäisin oleskeli tilallaan: MIHiä viljeli palkattu työnjohtaja eli pehtoori.”

Jos oppiainesanat näyttivät sinusta hankalilta ja vaikeasti tulkittavilta eivätkä herättäneet mitään päättelyä helpottavia mielikuvia, sait juuri kokemuksen siitä, miltä oppikirjateksti usein tuntuu oppilaasta, jonka suomen kielen taito ei ole syntyperäisen kielenkäyttäjän tasolla. Voinet myös aavistella, miten haasteellista opiskelu silloin on.


2. Tutki kuvia kaukaisen kulttuurin kodista!

 

Vierasmaalainen koti

 

Päättele ja pohdi:

 • Millainen asema omistajilla on yhteiskunnassa?
 • Millaisia vaurauden symboleja näet kuvissa?
 • Onko sisustus vanhanaikainen vai nykyaikainen?
 • Millaista on talon asukkaiden arki?
 • Millä perusteilla teet päätelmäsi?
 • Miten paljon tulkinnoistasi vieraan kulttuurin kuvista on arvailua? Mihin vastauksiin tahtoisit varmennusta?


3. Mitä kuvassa tapahtuu?

Pilkkityttö

 

Jos suomalainen kulttuuri ei ole oppilaalle tuttua,
millaisten asioiden tulkinta kuvasta voi olla hankalaa?

 

4. Huomaatko kulttuurisia symboleja?

 

Säätykaavio

Tarkkaile oheista kaaviota ilman kuvatekstiä. Mieti:

 • Miksi osa ihmisistä on kaavion yläpuolella ja osa sen sisällä?
 • Mitkä seikat kaavion kuvissa ilmentävät
 • valtaa
 • vaurautta
 • tiettyä ammattia?
 • Voiko ajatella, että toisesta maasta tulevalle havainnoimasi seikat symboloivat jotain muuta?
  Mitä muuta?