Sosiaaliset suhteet

Mitä voin tehdä helpottaakseni S2-oppilaan sopeutumista suomalaiseen ympäristöön?

Tämä kansio on tyhjä.