S2-oppija luokassa

S2-oppija lukijana, kirjoittajana ja vuorovaikuttajana eri aineiden oppitunneilla      

        

Aalto, E. & Mustonen, S. 2016. Merkityksellisiä tekoja opettajaopinnoissa. Sutina 3/2016.

Aalto, E., A. Abel, N. Auger, D. Gilly, K. Schnitzer & A. Kotimäki 2016. Teaching the language of schooling in the context of diversity: Study materials for teacher development. Graz: European Centre for Modern languages / Council of Europe. Online publication available at http://maledive.ecml.at/

Kuukka, I. & Rapatti, K. 2009. Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryhmässäni. Opetushallitus.

Tukia, K., Aalto, E. & Mustonen, S. 2007. S2-oppilas lukijana – Miten opetan tekstinymmärtämisen taitoja? Virke 4/2007. Lataa artikkeli pdf-versiona: S2-oppilas lukijana

Aalto, E. & Tukia, K. 2007. S2-oppilas rakenteita oppimassa – Miten rakenteista tulee kielenkäyttötaitoa? Virke 3/2007. Lataa artikkeli pdf-versiona: S2-oppilas rakenteita oppimassa

Latomaa, S. 2003. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja oikeus kahteen kieleen. Teoksessa Nissilä, L.& Vaarala, H. & Martin, M. (toim.), Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. ÄOL:n vuosikirja XLVII. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Martin, M. 2003. Kun pitää oppia suomeksi. Teoksessa Nissilä, L.& Vaarala, H. & Martin, M. (toim.) Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. ÄOL:n vuosikirja XLVII. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Suni, M. 1996. ”En mä ymmärtää kaikki hyvin suomen kieli”. Kolme näkökulmaa ymmärtämisongelmiin. Teoksessa Ruuska, M. & Tuomi, S-M. (toim.). Moneja baareja. Tiellä toimivaan kaksikielisyyteen. ÄOL:n vuosikirja XLII. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Kalliokoski, J. 2008. Suomi toisena kielenä ja koulussa kirjoittaminen. Teoksessa Routarinne, S. & Uusi-Hallila, T. (toim.) Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla. Tietolipas 220. SKS. 349–370

Kalliokoski, J. 2006. Tekstilajin taju ja toisella kielellä kirjoittaminen. Teoksessa. Mäntynen, A., Shore, S. & Solin, A. (toim.) Genre – tekstilaji. 214–239.

Lehtinen, K. 2006. Maahanmuuttajataustainen oppilas äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla. Teoksessa Grünthal, S. & Pentikäinen, J. (toim.) Kulmakivi. Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus. Otava.

Tukia, K., Aalto, E.,  Mustonen, S. & Taalas, P.

  • suomi2 - Minä ja arki (oppikirja ja opettajan opas) 2007. Otava.
  • suomi2 - Minä ja media (oppikirja ja opettajan opas) 2008. Otava.
  • suomi2 - Minä ja yhteiskunta (oppikirja ja opettajan opas) 2009. Otava.
 

Opas eriyttämiseen: Opas eriyttämiseen

 

Ota koppi! -ohjelma monikulttuuriseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (Helsingin kaupunki): http://www.otakoppi-ohjelma.fi/ota-koppi-ohjelma/esipuhe

 

Vinkkejä eri aineiden oppitunneille (Ilona Kuukan materiaaleja)

 


Biologia ja maantieto:
http://www.edu.fi/download/129019_biologian_ja_maantiedon_opetuksen_avuksi.pdf

Opiskelutaitojen harjoittelua lukiolaisille:
http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/opiskelutaitoja_parantava_kurssi_lukiossa_opiskeleville_maahanmuuttajille