Tapaus 1

 

Luokassa on hiljainen tyttöoppilas, joka on kiltti ja tunnollinen ja paneutuu koulunkäyntiin. Hän pärjää kokeissakin liki keskiverto-oppilaan tasoisesti, mutta joskus koevastaukset eivät täysin vastaa kysyttyä ja tulee vaikutelma, että hän on opiskellut asiat ulkoa niitä kuitenkaan ymmärtämättä. Oppilaan tunnollisuuden ja kiltteyden takia monilta opettajilta jää huomaamatta, että hänellä on ongelmia tekstin ymmärtämisen ja opetuksen seuraamisen kanssa.

koulu.gifMiten selvität tytön kielitaidon ja oppimisen ongelmia?
Miten konkreettisesti ohjaat hänen oppimistaan jatkossa eri oppiaineissa?
Millaista yhteistyötä teet opettajien kesken?


Taustatietoja kulttuureista voit käydä tutkimassa osoitteessa: http://www.jyu.fi/mclinic/mover/
Tee tarvittaessa myös muuta tiedonhakua selvittääksesi tapauksen ratkaisemiseen mahdollisesti liittyviä reunaehtoja!