Tapaus 5

Oppilaalla on hyvin kunnianhimoiset vanhemmat, jotka odottavat paljon lapsensa tulevaisuudelta. Oppilas itsekin kertoo aikovansa isona lääkäriksi tai lakimieheksi, vaikka kielitaito on vielä heikko ja oppimisen ongelmat ilmeisiä. Vanhempien mielestä oppilaan tulisi kaikessa opetuksessa olla suomenkielisten oppilaiden joukossa ja hänen tulee ehdottomasti saada äidinkielen opetusta, ei S2-opetusta. Vanhemmat eivät myöskään hyväksy S2-arviointia, koska he pelkäävät sen kaventavan lapsensa jatko-opiskelumahdollisuuksia. Oman äidinkielen tunneille oppilas ei osallistu, koska vanhempien mielestä nyt on tärkeintä satsata suomen kielen oppimiseen. Myös erityisopetukseen vanhemmat suhtautuvat epäilevästi.

Oppilaan vanhemmat ovat tulossa vanhempainiltaan, ja perheen isä ilmoittaa, ettei tilaisuuteen tarvita tulkkia. Tiedät, että perheen isä puhuu suomea kohtalaisesti mutta äiti ei käytännössä lainkaan.

Valmistelet vanhempainiltaa.

koulu.gifPohdi, mitä asioita ja miten haluat tämän perheen kanssa ottaa esiin ja miten perustelet ne. 
Missä asioissa mielestäsi koulu päättää ja mitkä neuvotellaan vanhempien kanssa? 
Onko asioita, joissa ei toimita vanhempien toiveen mukaisesti? 

Pohdi myös konkreettista etenemistä: 
Miten hoidat vanhempainillan ja siitä eteenpäin yhteydenpidon perheeseen?

Taustatietoja kulttuureista voit käydä tutkimassa osoitteessa: http://www.jyu.fi/mclinic/mover/
Tee tarvittaessa myös muuta tiedonhakua selvittääksesi tapauksen ratkaisemiseen mahdollisesti liittyviä reunaehtoja!