Tapaus 3

 

Oppilas on perheensä vanhin poika. Perheen isä ei ole Suomessa, ja äiti hoitaa nuorempia sisaruksia kotona eikä osaa suomea. Käy ilmi, että oppilaan perheessä on monenlaisia ongelmia, ja oppilas pyytää toistuvasti lupaa olla poissa tunneilta, koska hänen täytyy auttaa äitiään asioilla virastoissa ja toimistoissa. Oppilas on myös käytännössä ottanut perheenpään roolin ja päättää esimerkiksi siitä, saavatko pikkusiskot mennä koulun kanssa uimaan ja miten he viettävät vapaa-aikaansa. Oppilas saa tukea toiminnalleen skypettämällä kotimaahan enolleen. Suomalaista kulttuuria ja elinoloja tuntematon eno antaa oman maansa käytänteiden mukaisia ohjeita, mutta ne ovat suomalaisittain vieraan tuntuisia.

Oppilas tukeutuu paljon opettajaansa ja pyytää apua erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Kirjoitustehtävissä on myös käynyt ilmi, että oppilaalla ja hänen perheellään on takana hyvin traumaattisia kokemuksia. Opettaja onkin vieraillut perheessä ja hänelle on muodostunut käsitys, että varsin monet asiat ovat perheessä pielessä ja tuen tarve on suuri. Opettaja kokee, että hänen oman jaksamisensa ja osaamisensa rajat tulevat vastaan.

Taustatietoja kulttuureista voit käydä tutkimassa osoitteessa: http://www.jyu.fi/mclinic/mover/
Tee tarvittaessa myös muuta tiedonhakua selvittääksesi tapauksen ratkaisemiseen mahdollisesti liittyviä reunaehtoja!