Tekstit

Miten oppilasta ohjataan lukemaan ja avaamaan oppikirjatekstiä?

 

TILANNE 1 - maantieto

 

Katso video ja pohdi

ope.gif

 

   • Miten oppilasta ohjataan lähtemään liikkeelle oppikirjakappaleen lukemisessa?
   • Miksi ohjaaja keskittyy kaaviokuvaan eikä itse tekstiin?

 

TILANNE 2 - maantieto

 

Katso video ja pohdi

ope.gif

 

Miten ohjaaja ottaa huomioon sen, että mekaaninen lukutaito ja luetun ymmärtäminen ovat eri
asioita?

oppilas.gif

 

   • Millainen oppilaan mekaaninen lukutaito on?
   • Millainen oppilaan luetun ymmärtämisen taito on?
   • Miten ymmärtäminen ja kulttuurinen tietous liittyvät toisiinsa?
   • Miten oppilas hahmottaa tekstin syy- ja seuraussuhteita?

 

 


TILANNE 3 - maantieto

 

Katso video ja pohdi

oppilas.gif

 

 Millainen käsitys oppilaalla on kaaviokuvan merkityksestä lukemiselle ja opiskelulle?

oppilas.gif

 

 Millainen ohjaajan käsitys on?

  

 

 

TILANNE 4 - historia


Katso video ja pohdi

oppilas.gif

   • Miten oppilas hahmottaa oppikirjatekstin?
   • Miten hän opettelisi kappaleen sisällön?
   • Mitä kappaleen sisällöstä oppilas pystyy tulkitsemaan ilman tekstiä?

ope.gif

 

   • Miten oppilasta ohjataan tarkastelemaan kappaletta kokonaisuutena ja tekemään kuvien avulla päätelmiä sisällöstä?
   • Mitä hyötyä tällaisesta uuteen sisältöön johdattelevasta keskustelusta on?

 

 

 

 

 

koulu.gif
   • Miten hyödyntää oppikirjakappaleiden kuvien ja kaavioiden informaatioarvoa - opettaa niiden lukemista oppilaille?
   • Miten johdatella uuteen sisältöön? Miten saada esiin oppilaalla jo olevat tiedot - ja taidot päätellä?

 


kirja.gif

Lue lisää

Miten ohjata oppilasta lukemaan?