1) Tekstit

Miten oppilasta ohjataan lukemaan ja avaamaan oppikirjatekstiä?

 

TILANNE 1 - maantieto

Katso video ja pohdi

 • Miten oppilasta ohjataan lähtemään liikkeelle oppikirjakappaleen lukemisessa?
 • Miksi ohjaaja keskittyy kaaviokuvaan eikä itse tekstiin?

 


TILANNE 2 - maantieto

Katso video ja pohdi

 • Miten ohjaaja ottaa huomioon sen, että mekaaninen lukutaito ja luetun ymmärtäminen ovat eri
  asioita?

 • Millainen oppilaan mekaaninen lukutaito on?
 • Millainen oppilaan luetun ymmärtämisen taito on?
 • Miten ymmärtäminen ja kulttuurinen tietous liittyvät toisiinsa?
 • Miten oppilas hahmottaa tekstin syy- ja seuraussuhteita?TILANNE 3 - maantieto

Katso video ja pohdi

 • Millainen käsitys oppilaalla on kaaviokuvan merkityksestä lukemiselle ja opiskelulle?
 • Millainen ohjaajan käsitys on?


 

TILANNE 4 - historia

Katso video ja pohdi

 • Miten oppilas hahmottaa oppikirjatekstin?
 • Miten hän opettelisi kappaleen sisällön?
 • Mitä kappaleen sisällöstä oppilas pystyy tulkitsemaan ilman tekstiä?
 • Miten oppilasta ohjataan tarkastelemaan kappaletta kokonaisuutena ja tekemään kuvien avulla päätelmiä sisällöstä?
 • Mitä hyötyä tällaisesta uuteen sisältöön johdattelevasta keskustelusta on?

 

 

koulu.gif
   • Miten hyödyntää oppikirjakappaleiden kuvien ja kaavioiden informaatioarvoa - opettaa niiden lukemista oppilaille?
   • Miten johdatella uuteen sisältöön? Miten saada esiin oppilaalla jo olevat tiedot - ja taidot päätellä?

kirja.gif

Lue lisää

Miten ohjata oppilasta lukemaan?