Kehittymisen tukeminen

 

 Oikea-aikainen tuki

Pohdittavaksi: Mikä merkitys vuorovaikutuksella on oppimiselle? Miksi?

 

Scaffolding - oikea-aikainen tuki

(video)

 Oppijoiden ja oppimispolkujen yksilöllisyys

(video)

 

Tilanteisen kielen oppiminen

Pohdittavaksi: Mitä opettajan pitää ymmärtää kielestä? Miten tukea tilanteiden tulkintaa, tilanteissa tärkeiden ilmausten havaitsemista ja omaan käyttöön ottamista?

 

Mitä on kielen asiantuntijuus?

(video)

Miten tukea tarpeellisten ilmausten oppimista?

(video: funktionaalisuus)

(?videot: ilmausten opettaminen + säännöt ei tarpeen -klippi?)

Miten ohjata havaitsemaan kieltä kaikkialla?

(?video: kieliresurssit luokan ulkopuolella)

 

Kielen oppiminen on kaoottinen prosessi - miten tukea selättämään kaaos?

(video: merkitysneuvottelut (mm. kaaoksen sietäminen, puhuttu ja kirjoitettu kieli)